Porsche Česká republika

Parameter - 6031

Skupina Audi dosáhla v obchodním roce 2022 rekordního provozního zisku

Skupina Audi uzavřela obchodní rok 2022 rekordními výsledky a urychlila svůj vývoj směřující k postavení vedoucího poskytovatele síťově propojené a zcela elektrické prémiové mobility. 

Předseda představenstva Markus Duesmann: „Naší strategií směřující k trvalé udržitelnosti, digitalizaci a elektrifikaci nabízíme správné odpovědi i v dobách nesčetných krizí“
• Jürgen Rittersberger, člen představenstva odpovědný za finance: „Společnost prokázala v roce 2022 velkou finanční sílu navzdory náročným globálním rámcovým podmínkám“
• Výnosy z prodeje vzrostly na 61,8 miliardy EUR, provozní zisk dosáhl 7,6 miliardy EUR, čisté cash flow zůstalo se 4,8 miliardy EUR na vysoké úrovni

Skupina Audi uzavřela obchodní rok 2022 rekordními výsledky a urychlila svůj vývoj směřující k postavení vedoucího poskytovatele síťově propojené a zcela elektrické prémiové mobility. Výnosy z prodeje vzrostly o 16,4 procenta na rekordních 61,8 miliardy EUR. Provozní zisk vystoupal o téměř 40 procent na historicky nejvyšší hodnotu, 7,6 miliardy EUR. Provozní ziskovost se zvýšila z 10,4 procenta v předchozím roce na 12,2 procenta, čisté cash flow 4,8 miliardy EUR bylo druhé nejvyšší v historii společnosti. Mezi zásadní faktory, jež přispěly k vynikajícím finančním výsledkům, patřil mimo jiné důsledný krizový management v roce, který byl charakterizován mnoha globálními výzvami, ale také silné postavení při cenotvorbě nebo mimořádně dobré výsledky značek Bentley, Lamborghini a Ducati. I v roce 2022 pokračoval strmý růst počtu dodaných elektromobilů. V roce 2023 zahájí Audi největší produktovou ofenzivu ve své historii, počínaje připravovanou modelovou řadou Q6 e-tron, která je prvním elektricky poháněným modelem na platformě PPE (Premium Platform Electric).
 

„Naší strategií ‚Náskok 2030‘ nabízíme správné odpovědi i v dobách nesčetných krizí,“ říká Markus Duesmann, předseda představenstva společnosti AUDI AG. „Značku Audi zaměřujeme na trvalou udržitelnost a důsledně urychlujeme digitalizaci a elektrifikaci našich produktů.“

 

Počet dodaných vozů téměř na úrovni předchozího roku

Skupina značek[1] Audi, Bentley, Lamborghini a Ducati dodala v obchodním roce 2022 celkem 1 638 638 (v roce 2021: 1 688 978[2]) automobilů a 61 562 (v roce 2021: 59 447) motocyklů. Navzdory velkým výzvám v logistických a dodavatelských řetězcích, které ovlivnily především první pololetí, zůstal celkový počet dodaných vozidel za celý obchodní rok téměř na úrovni předchozího roku díky vynikajícím výsledkům ve druhém pololetí. V roce 2022 předala značka Audi zákazníkům 1 614 231 (v roce 2021: 1 680 512) vozů.
 

Vytrvale silný růst v segmentu elektromobilů

Skupina Audi dokázala v roce 2022 znovu výrazně zvýšit počet dodaných vozů s výhradně elektrickým pohonem. Skupina značek Premium důsledně pokračovala v realizaci své elektrifikační strategie díky nárůstu počtu dodaných elektromobilů o 44 procent na 118 196 vozidel. S pokračující silnou poptávkou po elektromobilech se tak zvýšil jejich podíl na celkovém počtu dodaných vozů ze 4,8 procenta v předchozím roce na 7,2 procenta. Audi umocní své ambice stát se vedoucím poskytovatelem síťově propojené a zcela elektrické prémiové mobility zavedením nové platformy PPE (Premium Platform Electric), která byla vyvinuta společně se značkou Porsche. Platforma PPE je důležitým základem pro rozšíření globální nabídky elektricky poháněných modelů Audi. Ve druhé polovině roku 2023 bude představena připravovaná modelová řada Q6 e-tron jako první koncernový sériově vyráběný vůz, který je zkonstruován na platformě PPE.

 

„S modelem Audi Q6 e-tron bude elektromobilita poprvé pocházet také z Ingolstadtu,“ říká předseda představenstva značky Audi Duesmann. „Proto bude v tomto výrobním závodě probíhat také vlastní montáž akumulátorových baterií. V Německu si tak udržíme důležité know-how a našim zaměstnancům poskytneme kvalifikaci v oborech, které budou hrát v budoucnosti významnou roli.“
 

Rekordní výnosy z prodeje

Výnosy z prodeje skupiny Audi dosáhly v obchodním roce 2022 částky 61,753 (v roce 2021: 53,068) miliardy EUR. Za meziročním nárůstem o 16,4 procenta stojí především silné postavení v cenotvorbě a začlenění značky Bentley do skupiny od 1. ledna 2022. Z produktů přispěly k uvedenému růstu zejména zcela elektrické modely Audi Q4 e-tron*, Audi e-tron GT quattro* a Audi e-tron. Pod zvýšením výnosů z prodeje se významně podepsaly rovněž modelové řady Audi A3 a Audi Q5.

 

Trvalá udržitelnost ve všech podnikových rozhodnutích

Již od obchodního roku 2021 vydává skupina značek dobrovolně zprávy o své ekonomické činnosti podle taxonomie EU.

 

V roce 2022 vzrostly výnosy z prodeje, které jsou konformní s taxonomií EU, na 8,3 (v roce 2021: 6,8) miliardy EUR, což je 13,5 (v roce 2021: 12,8) procenta celkových výnosů z prodeje skupiny Audi. V této částce jsou zahrnuty výnosy z prodeje elektromobilů s meziročním nárůstem o 49 procent. Uvedený nárůst dokládá dosažený pokrok v realizaci plánů značky Audi v oblasti elektromobility. Společnost tím zdůrazňuje význam kritérií trvalé udržitelnosti a environmentálního, sociálního a podnikového řízení – ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) – zakotvených ve strategii „Náskok 2030“.
 

Společnost AUDI AG aktuálně absolvuje rozsáhlé hodnocení z hlediska ESG od nezávislé ratingové agentury, čímž transparentně ukazuje, že trvale udržitelnému vývoji podle kritérií ESG přikládá mimořádný význam. Výsledky tohoto hodnocení budou zveřejněny pravděpodobně na jaře 2023.

 

AUDI AG kromě toho sází v rámci trvalé udržitelnosti a zajišťování perspektivní budoucnosti na cirkulární ekonomiku. Společnost již začala těmto principům přizpůsobovat své automobilové dodavatelské řetězce. Audi hodlá v příštích letech průběžně zvyšovat podíl používaných recyklátů ve flotile vozů Audi. Společnost tím sníží ekologickou stopu svých modelů. Přímý přístup k sekundárním materiálům může do budoucna přispět k lépe zajištěnému zásobování. V říjnu 2022 spustila značka se čtyřmi kruhy ve spolupráci s 15 partnery z oblastí výzkumu, recyklace a dodavatelského průmyslu pilotní projekt MaterialLoop, pro který nechala společnost Audi demontovat 100 vyřazených použitých vozidel. Účastníci projektu společně zkoumají možnosti opětovného využití materiálů z vozidel, která dospěla na konec svého životního cyklu, pro výrobu nových automobilů. To je jen jeden z mnoha projektů realizovaných značkou Audi v oboru cirkulární ekonomiky. Uzavřený koloběh hliníku (Aluminium Closed Loop) je již dnes realitou ve výrobních závodech Neckarsulm, Ingolstadt a Győr v Maďarsku i ve výrobním závodě značky Volkswagen v Bratislavě.

 

Skupina Audi intenzivně urychluje svou transformaci na poskytovatele trvale udržitelné a síťově propojené prémiové mobility. V období mezi roky 2023 a 2027 vloží společnost dvě třetiny svých celkových investic, tedy 28 miliard EUR, do elektrifikace a digitalizace s perspektivní budoucností. Předseda představenstva společnosti Audi Duesmann k tomu říká: „Naše kroky v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu povedou k trvale udržitelným cílům. Toto jasné směřování potvrzují investice do budoucnosti na základě aktuálního kola cyklického plánování.“

 

Rekordní provozní zisk skupiny Audi

Provozní zisk skupiny Audi dosáhl 7,550 (v roce 2021: 5,498) miliardy EUR, což znamená meziroční nárůst o 37,3 procenta. Výrazně vzrostla rovněž provozní ziskovost, a to na 12,2 (v roce 2021: 10,4) procenta. K tomuto rekordnímu hospodářskému výsledku zásadním způsobem přispěly kromě vynikajících prodejních výsledků také pozitivní efekty ze zajištění surovin.
 

Ve smyslu sociálně udržitelného řízení podniku došlo také ke změnám ve stanovení podílu zaměstnanců na firemním úspěchu. Vedení podniku připravilo ve spolupráci s podnikovou radou novou verzi pravidel pro vyplácení podílu na zisku Audi. Východiskem přitom byla společná dohoda Audi.Zukunft z roku 2019. Nová verze se zaměřuje na posílení podnikového důchodového zabezpečení a zavedení podílu všech zaměstnanců na zisku společnosti od prvního eura. Revize dohody navíc zavádí kolektivní složku závislou na zisku, jejímž účelem je posílit v dlouhodobém horizontu postavení společnosti Audi jako atraktivního zaměstnavatele. Audi ocení své zaměstnance na základě tohoto nového ujednání již za jejich nasazení v náročném roce 2022 vyplacením podílu na zisku. Například kvalifikovaní pracovníci v německých výrobních závodech tak v letošním roce obdrží podíl na zisku Audi ve výši 8510 EUR (v roce 2021: 5670 EUR).

 

Bentley, Lamborghini a Ducati s rekordními výsledky

Za přesvědčivými výsledky skupiny Audi stojí v neposlední řadě také úspěchy značek Bentley, Lamborghini a Ducati, které stanovily v obchodním roce 2022 nové rekordy. Značka Bentley znovu slavila rekordní počet dodaných vozů. S 15 174 (v roce 2021: 14 659) vozy překonala britská značka svůj výsledek z předchozího roku o 3,5 procenta, a dokázala tak výrazně zvýšit také výnosy z prodeje, a to na 3,384 (v roce 2021: 2,845) miliardy EUR. Provozní ziskovost se vyšplhala na rekordních 20,9 (v roce 2021: 13,7) procenta. Rovněž provozní zisk 708 (v roce 2021: 389) milionů EUR výrazně překonal hospodářský výsledek z předešlého roku.

 

Značka Lamborghini předala zákazníkům v uplynulém obchodním roce 9233 (v roce 2021: 8405) vozů. Výnosy z prodeje vzrostly o 21,9 procenta a dosáhly 2,375 (v roce 2021: 1,948) miliardy EUR. Provozní zisk značky Lamborghini byl 614 (v roce 2021: 393) milionů EUR, provozní ziskovost 25,9 (v roce 2021: 20,2) procenta.

Značka Ducati dodala zákazníkům navzdory velmi náročné situaci v oblasti zásobování 61 562 (v roce 2021: 59 447) motocyklů, což je historicky nejvyšší počet v jednom roce. Výnosy z prodeje vzrostly o 24,0 procenta na 1,089 (v roce 2021: 0,878) miliardy EUR, v neposlední řadě i díky lepší pozici při cenotvorbě. Provozní zisk se zvýšil na 109 (v roce 2021: 61) milionů EUR, provozní ziskovost dosáhla ve vykazovaném roce 10,0 (v roce 2021: 7,0) procenta.

 

Výsledek finančního hospodaření mírně nad úrovní předchozího roku

Výsledek finančního hospodaření skupiny Audi se v roce 2022 zvýšil na 1,522 (v roce 2021: 1,430) miliardy EUR. Ve výsledku je zahrnuta i čínská divize skupiny Audi, která k němu přispěla částkou 1,153 (v roce 2021: 1,140) miliardy EUR. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl ke konci roku 7,116 (v roce 2021: 5,649) miliardy EUR.

 

Čisté cash flow: druhá nejvyšší částka v historii společnosti

Čisté cash flow skupiny Audi dosáhlo ve vykazovaném roce vynikající úrovně, konkrétně 4,808 (v roce 2021: 7,757) miliardy EUR, což je druhá nejvyšší částka v historii společnosti. Pokles oproti mimořádně vysokému čistému cash flow v předchozím roce způsobily na jedné straně zvýšené zásoby pro zajištění schopnosti dodávat a na druhé straně pokračující problémy v logistických a dodavatelských řetězcích.

 

Kromě toho měly na čisté cash flow vliv také vyšší daňové odvody a změny v majetkových podílech – například první kapitálový vklad do společnosti Audi Formula Racing GmbH a odštěpení distribučních společností v rámci koncernu Volkswagen. Dalším faktorem v meziročním porovnání byly rovněž vyšší investice, mimo jiné společnosti Audi FAW NEV Company Ltd., která je zcela konsolidovanou součástí skupiny Audi. Skupina vytváří nově budovaným závodem Čchang-čchun pro výrobu zcela elektrických modelů Audi na základě platformy PPE podmínky pro rozšíření lokálního portfolia elektromobilů v Číně.

 

Výhled na obchodní rok 2023

„Společnost Audi prokázala v roce 2022 velkou finanční sílu navzdory náročným globálním rámcovým podmínkám a dosáhla nových rekordů, co se týče výnosů z prodeje a provozního zisku,“ říká Jürgen Rittersberger, člen představenstva společnosti Audi odpovědný za finance. „Díky těmto výsledkům si můžeme být jisti tím, že našich ambiciózních strategických cílů budeme dosahovat i v budoucnosti.“

 

Skupina značek v současnosti vychází z toho, že pozitivní vývoj bude pokračovat i v obchodním roce 2023 – za předpokladu, že tomu nezabrání situace v zásobování a výkon globální ekonomiky. Podle prognózy dodá skupina značek zákazníkům 1,8 až 1,9 milionu automobilů a výnosy z prodeje dosáhnou nového rekordu mezi 69 a 72 miliardami EUR. Provozní ziskovost by se přitom měla pohybovat v koridoru mezi 9 a 11 procenty, přičemž se předpokládá zachování vysoké úrovně cen vozidel. U čistého cash flow počítá skupina Audi s částkou mezi 4,5 a 5,5 miliardy EUR, a usiluje tak o udržení jeho vysoké úrovně.

Více informací o obchodním roce 2022 a trvale udržitelném řízení společnosti Audi naleznete v nové zprávě Audi Report 2022.