Porsche Česká republika

Parameter - 5660

Výroční tisková konference značky Volkswagen osobní vozy

Výroční mezinárodní on-line konference značky Volkswagen osobní vozy se uskuteční 17. března 2021, a to od 9:00 do 11:00 hod.
 

Technické informace k on-line přenosu mezinárodní konference značky Volkswagen osobní vozy

> Mezinárodní konference značky Volkswagen osobní vozy se koná 17. března 2021 od 9:00
???????
> Tématem konference budou výsledky značky za rok 2020 a plány na následující měsíce a roky

 
 

 ???????
 

Praha – Výroční mezinárodní on-line konference značky Volkswagen osobní vozy se uskuteční 17. března 2021, a to od 9:00 do 11:00 hod.

Během výroční prezentace budou uveřejněny výsledky za uplynulý rok a plány na následující měsíce a roky představené vedoucími představiteli značky Volkswagen osobní vozy.

Internet (#Volkswagen):
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/live-stream-5455  
Veškeré materiály budou k dispozici ke stažení bez omezení autorskými právy.
Kontaktní osoba v místě akce: Victoria, 0049-173-8567967
???????
Záznam celé akce bude zde:
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/live-stream-5455