Porsche Česká republika

Parameter - 5466

Porsche Česká republika pomáhá SOS dětským vesničkám

Společnost Porsche Česká republika poskytla vozidla sociálním pracovníkům neziskové organizace SOS dětské vesničky. Ti mohou díky rychlé reakci největšího importéra nových automobilů do České republiky i nadále poskytovat pomoc stovkám ohrožených dětí.

Nestátní nezisková organizace SOS dětské vesničky se nedávno ocitla v nezáviděníhodné situaci, kdy náhle přišla o automobilového partnera. Hrozilo, že její terénní sociální pracovníci zůstanou bez zajištěné individuální mobility, a jejich klienti se kvůli tomu nedočkají potřebné pomoci. Z krizové situace pomohla SOS dětským vesničkám blesková reakce společnosti Porsche Česká republika, která pro pomoc ohroženým dětem poskytla pět vozů Volkswagen.

 

„Máme velkou radost, že jsme mohli podat pomocnou ruku a zajistit pracovníkům SOS dětských vesniček potřebnou mobilitu,“ říká Jan Hurt, generální ředitel společnosti Porsche Česká republika. „SOS dětským vesničkám jsme předali automobily, které odpovídají jejich reálným potřebám – zvládají náročný podhorský terén, poradí si s neupravenými silnicemi nebo umožní rozvoz základních hygienických potřeb a potravin z potravinových bank.“ Součástí provozu je i stěhování – například v situacích, kdy jsou sociální pracovníci přivoláni na pomoc rodinám, které se ocitly s kufry a dětmi na ulici, nebo naopak v radostnějších okamžicích výměny azylového domu za vlastní bydlení.

 

Služby terénních sociálních pracovníků nestátní neziskové organizace SOS dětské vesničky pomáhají ročně téměř tisícovce ohrožených dětí. „Našimi klienty se stávají rodiny i z těch nejzapadlejších obcí v kraji,“ říká výkonná ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Bez možnosti navštěvovat rodiny v jejich přirozeném prostředí je naše pomoc rodinám prakticky nemožná. Musíme být schopni rychle reagovat na krizové situace a být dětem oporou v každé situaci, která si to žádá,“ vysvětluje Jindra Šalátová, proč jsou pro SOS dětské vesničky auta nepostradatelným pomocníkem.

 

Včasná intervence pomáhá přetnout bludný kruh, kdy jsou děti rodičů, z nichž mnozí vyrostli v ústavní péči, umístěny opět do ústavní péče a radikálně klesá šance na vytvoření pevných rodinných a sociálních vazeb ve vlastní dospělosti. Mnohé děti z cílové skupiny vyrůstají ve vyloučených lokalitách a od mala čelí množství negativních vlivů, které mohou v celkovém souhrnu až znemožnit prožívání šťastného a bezpečného dětství.

 

„Do spolupráce s SOS dětskými se mohli zapojit již i naši zaměstnanci,“ říká personální ředitelka společnosti Porsche Česká republika Renata Pavlištová. „Sociální odpovědnost je jednou z priorit naší dlouhodobé strategie a významně ji podporuje i jedna z našich zásad: ‚My, ne já‘.“ Zaměstnanci společnosti Porsche Česká republika mimo jiné upekli pro děti z azylových center vánoční cukroví. Společnost Porsche Česká republik navíc kromě poskytnutí pěti vozů Volkswagen věnovala azylovým a krizovým centrům nepotřebný nábytek. Další společné projekty se připravují.