Porsche Česká republika

Parameter - 5448

Koncern Volkswagen a jeho značky uzavřely rok 2019 úspěšně

Předseda představenstva Dr. Herbert Diess: „Rok 2019 byl pro koncern Volkswagen velmi úspěšný. Položili jsme důležité základy pro všechny zásadní změny.“

Předseda představenstva Dr. Herbert Diess: „Rok 2019 byl pro koncern Volkswagen velmi úspěšný. Položili jsme důležité základy pro všechny zásadní změny.“
Volkswagen osobní vozy zvýšil příjmy z prodeje a provozní zisk – představení modelů ID.31 a Golf 8, definujících DNA značky, nový design značky vyjadřuje její nové postoje
Značka Audi dosáhla vyšší provozní ziskovosti – ŠKODA, SEAT, Bentley, Porsche, Scania a MAN s vyššími příjmy z prodeje a provozním ziskem
Volkswagen Užitkové vozy s poklesem zisku, Volkswagen Financial Services s výrazně vyššími příjmy z prodeje a rekordním provozním ziskem

 

Praha, 18. března 2020 – Koncern Volkswagen uzavřel úspěšný obchodní rok 2019 s lepšími finančními výsledky u téměř všech značek. Dr. Herbert Diess, předseda představenstva společnosti Volkswagen AG, k tomu řekl: „Rok 2019 byl pro koncern Volkswagen velmi úspěšný. Položili jsme důležité základy pro všechny zásadní změny. Rok 2020 bude velmi těžký. Pandemie koronaviru před nás staví nepředvídatelné provozní a finanční výzvy. Navíc se obáváme dlouhodobého vlivu na konjunkturu. Společnými silami, úzkou spoluprací a dobrou morálkou v koncernu se nám podaří koronavirovou krizi zvládnout.“

 

Příjmy z prodeje značky Volkswagen osobní vozy dosáhly v roce 2019 částky 88,4 miliardy EUR, která je o 4,5 procenta vyšší než v předchozím roce. Provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek se zvýšil z 3,2 na 3,8 miliardy EUR. Negativní vliv nižšího počtu prodaných automobilů značky Volkswagen osobní vozy, vyšších nákladů na zahájení výroby nových modelů a nepříznivého vývoje směnných kurzů byl kompenzován především vylepšením produktového mixu a vyššími prodejními cenami. Provozní ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek vzrostla z 3,8 na 4,3 procenta. Záležitost s odchylkami u vznětových motorů si vyžádala mimořádné náklady ve výši 1,9 miliardy EUR (v předchozím roce rovněž 1,9 miliardy EUR).

 

V obchodním roce 2019 klesly příjmy z prodeje značky Audi meziročně z 59,2 na 55,7 miliardy EUR. Důvodem bylo přesunutí víceznačkových distribučních společností v rámci koncernu. Provozní zisk byl 4,5 miliardy EUR (v předchozím roce 4,7 miliardy EUR před zaúčtováním mimořádných položek). Vylepšení v oblastech produktového mixu a produktových nákladů byla oslabena náklady v souvislosti se spuštěním a ukončením výroby některých modelů, vyššími náklady na vývoj a přípravu výroby nových produktů a technologií, nevýhodným vývojem směnných kurzů a zvyšováním personálních nákladů. Provozní ziskovost dosáhla 8,1 procenta (v předchozím roce 7,9 procenta před zaúčtováním mimořádných položek). Ve finančních ukazatelích značky Audi jsou zahrnuty také výsledky značek Lamborghini a Ducati.

 

Příjmy z prodeje značky ŠKODA v roce 2019 meziročně vzrostly o 14,5 procenta na 19,8 miliardy EUR, mimo jiné v důsledku prvních konsolidací po převzetí odpovědnosti za indický region. Provozní zisk vzrostl o 0,3 miliardy EUR na 1,7 miliardy EUR. Negativní vlivy rostoucích nákladů a vyšších výdajů na vývoj a přípravu výroby nových produktů se podařilo více než kompenzovat zvýšením počtu prodaných vozů, optimalizací produktového mixu a cenovými opatřeními. Provozní ziskovost byla 8,4 procenta oproti 8,0 procenta v předchozím roce.

 

SEAT ve vykazovaném roce pokračoval v pozitivním vývoji z předchozích let. Příjmy z prodeje vzrostly na 11,5 miliardy EUR a překonaly rekord z předchozího roku o 12,7 procenta. Provozní zisk se zvýšil z 254 na 445 milionů EUR a dosáhl rovněž historicky nejvyšší hodnoty. Pozitivní vliv mělo především zvýšení počtu prodaných vozů ve spojení s optimalizovaným produktovým mixem. Provozní ziskovost značky SEAT se zvýšila z 2,5 na 3,9 procenta.

 

Značka Bentley dosáhla v roce 2019 příjmů z prodeje 2,1 miliardy EUR, a překonala tak ukazatel z předchozího roku o 35,1 procenta. Provozní ztrátu 288 milionů EUR z předchozího roku vystřídal provozní zisk 65 milionů EUR díky značnému snížení nákladů v rámci probíhajícího úsporného programu a příznivému vývoji produktového mixu a směnných kurzů. Provozní ziskovost vzrostla z -18,6 na 3,1 procenta.

 

Příjmy z prodeje výrobce automobilů Porsche se v obchodním roce 2019 meziročně zvýšily o 10,1 procenta, z 23,7 na 26,1 miliardy EUR. Provozní zisk před zaúčtováním mimořádných položek se v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 2,4 procenta na 4,2 miliardy EUR. Negativní vývoj směnných kurzů a zvýšení nákladů se podařilo kompenzovat zvýšením počtu prodaných vozidel, vylepšeným produktovým mixem a optimalizací produktových nákladů. Provozní ziskovost před zaúčtováním mimořádných položek byla 16,2 procenta oproti 17,4 procenta v předchozím roce. V důsledku odchylek u vznětových motorů vznikly ve vykazovaném období mimořádné náklady ve výši 0,5 miliardy EUR.

 

Volkswagen Užitkové vozy vykázal v obchodním roce 2019 příjmy z prodeje 11,5 miliardy EUR, čímž téměř zopakoval výsledek z předchozího roku (11,9 miliardy EUR). Především v důsledku rostoucích fixních nákladů a výdajů na vývoj nových produktů klesl provozní zisk ze 780 na 510 milionů EUR. Pozitivně se projevilo snížení výrobních nákladů. Provozní ziskovost činila 4,4 procenta v porovnání s 6,6 procenta v předchozím roce.

 

Společnost Scania Vehicles and Services dosáhla v obchodním roce 2019 příjmů z prodeje ve výši 13,9 miliardy EUR (v předchozím roce 13,0 miliardy EUR). Provozní zisk se meziročně zvýšil o 24,8 procenta na 1,5 miliardy EUR. Kromě vyššího počtu prodaných vozidel a rostoucí poptávky po originálních dílech a službách měly na hospodářský výsledek pozitivní vliv také výhodné změny produktového mixu a příznivý vývoj směnných kurzů. Provozní ziskovost byla ve sledovaném období 10,8 procenta (v předchozím roce 9,3 procenta).

 

Příjmy z prodeje společnosti MAN Užitková vozidla vzrostly v roce 2019 na 12,7 miliardy EUR díky vyššímu počtu prodaných vozů. Oproti předchozímu roku to představuje nárůst o 4,6 procenta. Rovněž provozní zisk 402 milionů EUR znamená v meziročním porovnání zlepšení (z 332 milionů EUR). Ještě lepšímu hospodářskému výsledku zabránily výdaje na restrukturalizaci aktivit v Indii. Provozní ziskovost dosáhla 3,2 procenta (v předchozím roce 2,7 procenta).

 

Příjmy z prodeje společnosti Volkswagen Financial Services činily ve vykazovaném roce
38,0 miliardy EUR, což představuje zvýšení o 15,8 procenta v porovnání s předchozím rokem. Provozní zisk vzrostl o 13,3 procenta na 3,0 miliardy EUR, což je nový rekord. Za tímto pozitivním vývojem stojí především obchodní růst.

 

Frank Witter, člen představenstva koncernu Volkswagen, odpovědný za finance a IT, k tomu řekl: „V současnosti ovlivňuje globální ekonomiku šíření koronaviru. Je nejisté, v jakém rozsahu a po jak dlouhou dobu postihne toto dění také koncern Volkswagen. Sestavit spolehlivou prognózu je nyní téměř nemožné. Využíváme veškerá opatření na podporu našich zaměstnanců i jejich rodin a na stabilizaci našeho podnikání.“

 

1) Vozidlo se v Evropě zatím neprodává.

 

 

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení ve 22 zemích Evropy, jakož i v Kolumbii, Chile, Číně, Malajsii, Singapuru, Bruneji a Japonsku.

 

Kontakt pro média:

Porsche Česká republika s.r.o.
Korporátní komunikace

Jan Klíma

Tel.: +420 736 751 150
Mail: jan.klima@accpr.cz

 

Sledujte nás:

Facebook: facebook.com/PorscheCZ/

Twitter:    twitter.com/PORSCHE_CR

www.porsche.co.cz