Porsche Česká republika

Parameter - 3754

Audi.Vorsprung.

Future Premium: Cesta značky Audi k budoucímu náskoku

„Premium“ znamená více. A toto „více“ ukazuje akce Audi Summit v Barceloně. Audi představuje všechny dimenze svého nového působení, od automobilu přes podnikové procesy až po podporu společnosti. Proměna, způsobená digitálně síťově propojenou technikou, zásadním způsobem mění konkurenci v automobilovém průmyslu. Pro značku se čtyřmi kruhy to je velká příležitost, jak nadchnout lidi náskokem a nejlepšími technologiemi.

 

Na cestě k trvale udržitelné prémiové digitální automobilové společnosti – Premium Digital Car Company – uvádí Audi na trh svou novou vlajkovou loď. Audi A8 posouvá měřítka v oblastech designu, sportovních vlastností, komfortu a ovládání a definuje budoucnost prémiového segmentu (Future Premium).

 

Audi AI razí svými inteligentními systémy a technologiemi cestu ke zcela automatizované jízdě a rozvíjí automobilovou techniku směrem k empatickému, osobnímu partnerovi v kontextu mobility. Prémiový automobil zítřka dokáže přemýšlet, zjednodušuje život a šetří nám čas.

 

Zákazníci, zaměstnanci i společnost jako celek obdrží vyšší přidanou hodnotu, od prvního kontaktu se zákazníkem přes práci v chytrém výrobním závodě až po život v městském prostředí. Digitální revoluce je totiž doprovázena změnou hodnot. Audi integruje moderní život svých zákazníků a vytváří pro ně osobní svobodný prostor v trvale udržitelném světě.

 

 

 

Audi. Vorsprung. 2025.

Digitální, trvale udržitelný a městský:
Středem pozornosti je zákazník

 

Značka Audi spustila na cestě k prémiové digitální automobilové společnosti největší transformaci ve své historii. Značka se čtyřmi kruhy bude kompletně digitální, její hospodaření bude trvale udržitelné a jejím cílem je nově definovat městskou mobilitu.

 

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší radikální změny. Každý hráč na trhu stojí před nutností od základu nově definovat svou existenci. Jinak hrozí nebezpečí, že ztratí konkurenceschopnost. V neposlední řadě jej mohou předstihnout nováčci na trhu s mobilitou, kteří přicházejí s novými přístupy, službami a nápady.

 

Audi v Barceloně ukazuje, že těmto výzvám čelí s nadšením. Tento přístup totiž odpovídá duchu společnosti Audi a jejích zaměstnanců. Náskok spočívá v DNA značky Audi – popisuje přístup společnosti, s nímž odjakživa uskutečňuje všechny své projekty. S tímto přístupem hodlá Audi i v budoucnosti nabízet zákazníkům důležitá řešení, která přinesou náskok i jim.

 

quattro, lehká konstrukce, TFSI … to jsou již klasické doklady téměř příslovečného „náskoku díky technice“ (Vorsprung durch Technik). Hlavní produktová premiéra v Barceloně, nové Audi A8, stanovuje v tomto ohledu znovu měřítka. Inovace modelu A8 dokazují, že náskok znamená mnohem víc než jen techniku.

 

Audi vstupuje do nových obchodních oblastí rychle a nekonvenčně jako „start-up“, zavádí nové způsoby výroby a mění mobilitu ve městě. Náskok jako příslib je přitom vždy spojen s touhou nespokojovat se s aktuálním stavem věcí, ale neustále hledat lepší řešení. Pro Audi totiž znamená náskok více než jen být průkopníkem – náskok symbolizuje ambici dopřávat zákazníkům značky více svobody a volného prostoru.

 

Tato strategie má tři jasné pilíře, které jsou představeny v Barceloně. Audi. Vorsprung. 2025. – to je vždy digitální, trvale udržitelný a městský.

 

 

 

Digitální

Digitální revoluce je zde. Najednou máme k dispozici miliardy rozličných dat z internetu. Inteligentní algoritmy, samostatně se učící stroje a umělá inteligence dokážou velká data samostatně vyhodnocovat a pro zákazníky vytvářet novou dimenzi přidané hodnoty.

 

S nástroji virtuální reality si zákazník interaktivně sestaví automobil podle svých přání. V souladu s mottem „vůz Audi, když chci a kde chci“ rozšíří Audi do roku 2020 individuální mobilitu na 15 trzích o prémiová řešení podle požadavků zákazníka. Nová digitální platforma nabídne cestujícím ve vozech Audi informace, zábavu a přidanou hodnotu.

 

Síťově propojená bude také výroba budoucnosti. Chytrý výrobní závod digitálně synchronizuje veškeré výrobní kroky. Modulární výrobní postupy, umělá inteligence a spolupráce mezi pracovníky a roboty zvýší flexibilitu výroby automobilů i efektivitu využívání surovin a zdrojů.

 

Trvale udržitelný

Postmoderní a liberální průkopníci trendů jsou přesvědčeni o trvale udržitelném životním stylu. Představují hlavní cílovou skupinu Audi. Jejich náskok budou v nadcházejících letech následovat ostatní sociální vrstvy. V této společnosti, zaměřené na trvalou udržitelnost, přebírá Audi odpovědnost.

 

V celém dodavatelském řetězci vznikají nové a nové „zelené inovace“, technické vymoženosti, které lze používat k ochraně životního prostředí a klimatu. Nadace Audi pro životní prostředí tyto „zelené inovace“ vyhledává a angažuje se za jejich zavádění do praxe.

 

Pohonem Audi v závodě o budoucnost je elektrická mobilita. Do roku 2020 budou na trhu tři výkonné elektromobily s výrazným designem. V souladu s mottem „čisté automobily z čisté výroby“ inovuje Audi v současnosti výrobu modelů Audi e-tron v Bruselu tak, aby měla neutrální bilanci emisí CO2. Také ve světě spalovacích motorů se Audi rozhodujícím způsobem zaměřuje na cíl mobility s neutrální bilancí emisí CO2. Syntetická paliva, hybridní pohony s možností vnějšího nabíjení, částečně hybridní systémy, aerodynamika a lehká konstrukce – všechny tyto aspekty zvyšují hospodárnost hlavních modelových řad.

 

 

 

 

Městský

Náskok vyžaduje vizi. Audi proto pracuje i na podobě pozítří. Vyhledávači trendů a designéři z výzkumného oddělení Audi Innovation Research se na celém světě zabývají výzkumem scénářů budoucího vývoje v městských metropolích a ze získaných poznatků již odvozují nové generace produktů a služeb. Služby pro mobilitu, jako je například Audi on Demand, dokládají přitom mimořádné ambice značky v oblasti prémiové mobility.

 

Náskok znamená v městském kontextu chápat logiku života ve městech a na tomto základě vyvíjet chytrá řešení pro potřeby zákazníků. Audi aktivně zdokonaluje městskou mobilitu pomocí technologií, jako je autonomní jízda a parkování nebo síťově propojená městská infrastruktura. Nové aplikace pro chytré telefony, jako je myAudi App, jsou individuálními a komplexními pomocníky, kteří usnadňují život mobilním lidem.

 

Audi. Vorsprung. Ambice této strategie sahají daleko za rok 2025 a zvedají celou společnost a její aktivity na novou úroveň. Investice do jakékoli ze tří strategických oblastí mají vždy pozitivní vliv také na ostatní oblasti. Digitalizace je přitom často klíčem k větší trvalé udržitelnosti a lepším řešením ve městech.

 

Tuto skutečnost dokládá následující příklad. V současnosti tvoří 40 procent dopravy ve městech vozidla, jejichž řidiči hledají parkovací místo. Audi propojuje informace o dopravě s daty, které lze získávat anonymně ze senzorů ostatních automobilů prostřednictvím poskytovatele digitálních mapových podkladů HERE. Výsledkem bude již brzy přesná navigace na volná parkovací místa. Hledání odpadne, dopravních zácp ubude. AUDI AG je od roku 2016 podílníkem ve společnosti HERE. Investice do poskytovatele obrazu světa v reálném čase přinese přidanou hodnotu všem lidem ve městech, protože dojde například k enormnímu snížení objemu zbytečné dopravy. To je významným příspěvkem k trvalé udržitelnosti.

 

Digitální, trvale udržitelný, městský. Tento strategický trojzvuk vede k jednomu výsledku, který nese označení Audi. Vorsprung.

 

 

 

 

Premium Digital Car Company na vzestupu

Digitalizace je více než jen technikou pro náskok v automobilu. Zásadním způsobem mění veškeré obchodní procesy. Proto je nyní v plném proudu největší transformace v historii společnosti Audi. Nová kvalita spolupráce díky digitálně propojené technice je patrná ve všech oblastech působnosti značky Audi. Akce Audi Summit v Barceloně ukáže tuto skutečnost na mnoha příkladech.

 

 

Virtuální zážitek u prodejce:
Audi VR experience a Customer Private Lounge

 

Automobilový svět se mění vysokou rychlostí a s ním i potřeby a očekávání, která lidé mají při koupi svého prémiového automobilu. Devět z deseti zákazníků, kteří dnes hledají nový automobil, se předem informuje na internetu. Mnozí z nich přitom chtějí sami objevovat důležité detaily. Za tím účelem využívají internetové nabídky výrobců, fóra, sociální sítě, a profitují tak z kolektivní inteligence.

 

Toto intenzivní sbírání prvních informace dnes většinou předchází návštěvě prodejce. Proto jsou s odborným poradenstvím u prodejce spojena mnohem vyšší očekávání, co se týče porovnávání a zvažování nabídek a individuální konfigurace. Audi ukazuje na akci Audi Summit dvě řešení, Customer Private Lounge a aplikaci virtuální reality, která těmto očekáváním vycházejí vstříc.

 

 

1.1 Audi VR experience

Nejnovější generace virtuální reality umožňuje zákazníkům nakonfigurovat si jakýkoli model Audi zcela podle svých přání. Zákazník vidí automobil svých snů v „brýlích“ s virtuální realitou bezprostředně před sebou, jako by stál skutečně před ním. Díky stereoskopickému prostorovému zobrazení a náročným datovým modelům je dojem mimořádně autentický až do nejmenších detailů.

 

Audi VR experience otvírá ještě další fascinující možnosti. Zákazník se tak může seznamovat se svým vozidlem ve zcela odlišném prostředí, virtuálně se „ponořit“ do některých částí automobilu a seznámit se s jejich technikou a konstrukcí, nebo prožívat mimořádné okamžiky značky Audi ve virtuální realitě.

 

Značka Audi investovala mimořádně hodně vývojového úsilí do výkonnosti a kvalitní grafiky na základě herního jádra, které vyvinula a speciálně pro virtuální realitu optimalizovala britská specializovaná společnost Zerolight. Herní jádro zajišťuje trvale vysokou vizuální kvalitu při současně velmi plynulém zobrazování. Herní jádro plynule předává komplexní datové modely automobilů do „brýlí“ s virtuální realitou stereoskopicky s frekvencí 90 obrazů za sekundu a rychlou reakční dobou méně než 20 milisekund.

 

Audi zavádí do prodejní sítě jako první automobilová značka velmi rozvinutý systém virtuální reality a nabízí zákazníkům při kupním rozhodování významnou přidanou hodnotu. Systém je kompletně integrován do světa IT značky Audi a informace o produktovém portfoliu jsou prostřednictvím internetu neustále udržovány v nejaktuálnější podobě.

 

Audi sází u této aplikace pro prodejce na „brýle“ s virtuální realitou od dlouholetého partnera projektu, společnosti Oculus. Pohodlně sedící návštěvník se díky nim může seznamovat se svým budoucím vozem Audi ve virtuální realitě. Značka Audi navíc vyvinula rozšířenou verzi pro speciální akce nebo výstavy. Při těchto aplikacích nosí uživatel „brýle“ s virtuální realitou firmy HTC ve stoje, může se volně pohybovat kolem zobrazovaného automobilu na ploše pět krát pět metrů nebo usednout do virtuálního sedadla řidiče či spolujezdce vpředu, aby si z něj prohlédl všechny detaily interiéru. Tento nejnovější vývojový stupeň systému umožňuje mimořádně přirozený zážitek z virtuální prohlídky automobilu.

 

 

1.2 Audi Customer Private Lounge

Zákazníci Audi mají jako průkopníci trendů digitálního světa vysoká očekávání ohledně prezentace jejich značky. A to i v situaci, kdy se chtějí v showroomu prostřednictvím všech smyslů individuálně seznámit se svým novým vozem Audi. V tom jim pomůže koncept „Audi Customer Private Lounge“, který prémiová značka poprvé vyvinula pro svůj prodejní koncept Audi City a svá budoucí obchodní zastoupení. V samostatné, zcela digitalizované místnosti si může návštěvník nakonfigurovat svůj automobil snů jako téměř realistický virtuální model a přizpůsobit si ho vlastním přáním. Digitální inovace jsou zde kombinovány s know-how a mimořádnou osobní atmosférou kamenného obchodu.

 

Společnost AUDI AG vyvinula koncept společně s mezinárodními partnery z oblasti IT. Prodejce tak má poprvé možnost prezentovat rozmanitost portfolia značky Audi včetně všech technologií a možností výbavy a názorně vysvětlit veškeré detaily. Salonek je vybaven mnoha speciálně vyvinutými digitálními komponenty. Systém ze světa high-tech se ovládá prostřednictvím tabletu. Zákazník tak má při sestavování automobilu podle vlastních přání k dispozici prodejního poradce.

 

Jedním poklepáním prstu může být individuální model Audi přenesen do aplikace Audi VR experience, která umožní jeho prohlídku do nejmenších detailů, včetně prošívání na kůží čalouněných sedadel a různých technologií osvětlení Audi.

 

Customer Private Lounge je prostorem pro mimořádně hluboké a exkluzivní zážitky spojení se značkou a pro osobní konzultaci v klidném prostředí.

 

 

Aditivní výroba z kovů:
Od výroby nástrojů až po misi na Měsíc

 

Aditivní výroba je dobrým příkladem náskoku, jímž se vyznačuje značka Audi. V nejnáročnější podobě tohoto výrobního procesu přitom nejde jen o techniku. Jde také o to, zajistit již dnes náskok pro budoucnost. Sbírat zkušenosti. Dokazovat kompetence. Vstupovat do nových oblastí. Téma aditivní výroby s kovy ukazuje na akci Audi Summit tuto dimenzi náskoku.

 

Tiskárny 3D, které vyrábějí objekty z práškového plastu, se již pevně etablovaly. Na dalším evolučním stupni stojí tiskárny pro aditivní výrobu z kovů. Tuto kompetenci rozvíjí Audi v rámci své výroby v nově založeném centru aditivní výroby z kovů. Odborníci Audi na výrobu nástrojů a technologický vývoj v něm vyrábějí metodou laserového tavení ocelové a hliníkové díly z kovového prášku. Tento proces se již uplatňuje při výrobě nástrojů pro sériovou výrobu. V nadcházejících letech by mohly být tímto způsobem vyráběny také individuální komponenty vozidel pro malé série.

 

Pro aditivní výrobu jsou vhodné zásadně všechny kovy, které lze svařovat: nástrojová ocel, hliník nebo titan. Výchozím základem je kovový prášek s velikostí zrna 15 až 60 tisícin milimetru, tak jemný jako lidský vlas. Tiskárna nanáší prášek v tenkých vrstvách, které jsou následně laserem roztaveny v souladu s daty CAD, čímž vznikají požadované kontury dílu. Aditivní výrobou z kovů lze vyrábět objekty s volnou, velmi komplexní geometrií, které by bylo možné jinými výrobními procesy zhotovit jen velmi obtížně nebo dokonce vůbec. Pomocí prostorového tisku lze doslova „vrtat za roh“.

 

Typickým příkladem těchto aplikací jsou ocelové díly s integrovanými chladicími kanály nebo chladicími sítěmi, které se používají v nástrojích pro odlévání. Analýzy a testy ukazují, že vytištěné díly vykazují stejné materiálové vlastnosti jako konvenčně vyrobené díly. Díky komplexním tvarům lze dokonce dosáhnout výrazně vyšší tuhosti dílů při nižší hmotnosti.

 

 

Plnou parou na Měsíc

Audi míří s novou technologií vysoko ke hvězdám. Až na Měsíc. A to s průzkumným vozidlem Audi lunar quattro s funkcí autonomní jízdy, které je vyrobeno z více než 85 procent z tištěného hliníku. V rámci „Mise na Měsíc“ se chce berlínský tým inženýrů, kteří si říkají „Part-Time Scientists“, dostat za podpory Audi poprvé po více než 45 letech k jednomu z míst přistání programu NASA Apollo na Měsíci. Skupina 16 odborníků Audi podporuje tým Part-Time Scientists svým know-how v mnoha oblastech techniky a optimalizovala vozidlo pro měsíční misi.

 

Inženýři a designéři měsíčního vozidla zvětšili kola o více než deset centimetrů, aby zvýšili stabilitu a zvětšili styčnou plochu. Zároveň snížili jeho hmotnost z více než 38 na necelých 30 kilogramů optimalizací použitých materiálů a pomocí aditivní výroby z hliníku.

 

Kola vozidla Audi lunar quattro mají například tloušťku stěny jeden milimetr, ale vynikající pevnost díky sofistikované konstrukci. Díky velké úspoře hmotnosti mimo jiné v oblasti kol mohou nyní výzkumníci vzít na cestu další vědecké přístroje v hodnotě 1,8 milionu eur. Kromě toho ponechávají úspory větší rezervy paliva pro misi. V náročných testech, například v komoře Audi pro simulaci slunečního záření, mohli vývojáři navíc napodobit extrémní podmínky na Měsíci a prověřit způsobilost komponentů měsíčního vozidla. Příklad vývoje prototypů je na akci Audi Summit prezentován v podobě originálu varianty kola měsíčního vozidla.

 

 

Modulární montáž:
Bez montážního pásu, zato s tančícími regály

 

Výroba prémiových automobilů je stále komplexnější. Nové požadavky trhu, očekávání zákazníků a legislativní předpisy vyžadují totiž stále více inovativní techniky a různých variant vozidel. Montážní pás s pevným taktem byl bezkonkurenčně efektivní po více než jedno století. Nyní tento náskok ztrácí, lineární a taktované postupy se někdy stávají dokonce problémem.

 

Protože si zákazníci přejí odlišení, jsou jejich automobily stále individuálnější. Tím neustále vzrůstá počet derivátů a variant. O to obtížnější je udržovat pod kontrolou obrovskou složitost a integrovat dodatečné pracovní úkony do strnulého, sekvenčního procesu. Například mimořádně bohatě vybavený model Audi S3 (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 7,1 – 6,4*; emise CO2 v g/km: 163 – 146*) vyžaduje velký počet pracovních úkonů, které musí být uskutečněny v jednom taktu. Model s méně komplexní výbavou projde stejným taktem za stejnou dobu při nižší přidané hodnotě. To stojí místo, čas a peníze.

 

Audi se této výzvě staví čelem a v Barceloně ukazuje revoluční řešení tohoto problému: modulární montáž. Malé, samostatné pracovní stanice umožňují velmi flexibilní sled pracovních operací, jak z hlediska času, tak i prostoru. Mezi nimi převážejí karoserie bezobslužné přepravní systémy FTS (Fahrerlose Transportsysteme), které také dodávají díly, potřebné k výrobě. Centrální řídicí jednotka precizně ovládá FTS. Rozpoznává potřeby jednotlivých stanic, a zajišťuje tak plynulý průběh prací. Dalším významným efektem je skutečnost, že pracovníci se již nemusejí přizpůsobovat taktu výroby, jak je to již sto let nezbytností. Modulární výroba dokáže flexibilně zohledňovat potřeby zaměstnanců na různých pracovních stanicích. To je náskok, který přináší bezprostřední užitek všem zaměstnancům.

 

Hlavní principy tohoto nového výrobního systému ve spolupráci s logistikou v současnosti vypracovává a ověřuje začínající společnost „arculus“, kterou před několika měsíci založil jeden zaměstnanec Audi. V maďarském závodě Győr bude Audi montovat na základě modulárního konceptu elektromotory. Jejich sériová výroba bude spuštěna v roce 2018. Ale také v závodě Brusel budou realizovány části konceptu modulární montáže v úseku předběžné montáže.

 

Audi vychází z toho, že modulární montáž zvýší produktivitu výroby minimálně o 20 procent v porovnání se současnou montážní linkou.

 

3.1 Lakovna budoucnosti

Současná lakovna se v hlavních rysech řídí ještě logikou výroby na montážním pásu. Karoserie procházejí v pevně provázané výrobní struktuře lakovacím procesem, v němž jsou nanášeny různé vrstvy laku s vysokým využitím automatizace. Mezi jednotlivými procesními kroky projíždějí lakované karoserie navíc standardizovaným sušicím zařízením. V dalších krocích jsou realizována opatření pro ochranu proti korozi a utěsnění dutin karoserie. Všechno probíhá v úzce provázaném výrobním řetězci. Je to dlouhý, lineární proces, který je velmi efektivní a maximálním možným způsobem trvale udržitelný. Značka Audi zde již učinila velké kroky. Modulární výroba budoucnosti ovšem v chytrém výrobním závodě nebude dělat kroky, ale skoky – i v oblasti lakovny. Na akci Audi Summit bylo možné na animaci lakovny budoucnosti sledovat, jak jednotlivé vozy Audi budou získávat velmi efektivním způsobem svou barvu.

 

Výrobce za tím účelem přeruší princip řetězce a nahradí jej v dílčích oblastech lakovacího procesu modulárním procesem. Audi si od těchto strukturálních změn slibuje zvýšení efektivity techniky nanášení laku. Navíc lze s nízkými náklady a minimálními nároky na zdroje integrovat speciální lakovací procesy, které vyjdou vstříc rostoucím požadavkům zákazníků i v této důležité oblasti individualizace.

 

Zásadními inovacemi lakovny budoucnosti jsou centrální sklad karoserií vozidel, alternativní koncepty sušení a modulové systémy ve vybraných dílčích úsecích. Díky tomu bude i zde každá karoserie optimálně integrována do výroby v závislosti na individuálním rozsahu a charakteru práce. Projde tedy pouze stanicemi, které jsou k jejímu nalakování zapotřebí. Ostatní karoserie mohou tyto kroky vynechat, nebo absolvovat jiné.

 

Lakovna budoucnosti Audi touto modulární koncepcí, která je součástí chytrého výrobního závodu, mimo jiné zajistí, aby byl každý jednotlivý proces, který je nezbytný pro výrobu individuálního automobilu podle přání zákazníka, optimalizován z hlediska maximální efektivity a trvalé udržitelnosti. Výsledek zaručuje nejvyšší možnou flexibilitu a maximální orientaci na potřeby zákazníka. To je náskok, který uvidí každý zákazník.

 

 

 

 

3.2 Bezobslužné přepravní systémy

Hlavní technologií chytrého výrobního závodu (Smart Factory) jsou bezobslužné přepravní systémy (FTS). Akce Audi Summit ukáže tento náskok naživo na příkladu automatizovaně řízeného vozidla AGV (Automated Guided Vehicle). Tento systém přispěje k revoluci běžných výrobních procesů. Flexibilnější výroba rozšiřuje také možnosti individualizace vozidla pro zákazníka s efektivními náklady.

 

AGV v závodě Audi používají inteligentní navigační systém z vlastního vývoje na základě softwaru, který byl vyvinut speciálně pro využití v automobilovém odvětví. Díky tomu mohou tato přepravní vozidla dodávat díly ze skladu na montážní linku zcela libovolně a autonomně. Rozpoznávají složité dopravní situace a reagují flexibilně. Navigační systém umožňuje vozidlům AGV autonomní jízdu na definované trase, která byla předem koncipována a simulována na počítači. Alternativně se může AGV naučit trasu při jízdě s manuálním řízením a uložit ji do paměti. Na základě této mapy se pak vozidlo volně pohybuje v rámci stanovené oblasti. V souladu s principy strojového učení si přitom vyhledá vždy nejvýhodnější cestu.

 

Vozidlo Audi AGV s interním označením „Paula“ disponuje třemi laserovými skenery, dvěma na přídi a jedním na zádi. Díky nim se „Paula“ dokáže orientovat a zabránit kolizím s personálem. Lidé mají vždy přednost. Jeden z předních skenerů směřuje vzhůru, aby dokázal rozpoznávat také objekty, zavěšené na stropu.

 

Senzory slouží také k zaznamenávání naměřených dat. Řídicí jednotka AGV je porovnává s uloženými mapovými podklady. Navigační software navíc porovnává naměřená data laserových skenerů s otáčkami kol. To umožňuje ještě přesnější lokalizaci.

 

Rychlost jízdy je omezena na 4,2 kilometru za hodinu. Veškerá zpomalení probíhají předvídavě, plynule, a tím energeticky efektivně. Vývojáři při jejich výpočtu použili podobné algoritmy, které používá Audi k řízení adaptivního tempomatu ACC (Adaptive Cruise Control) ve svých automobilech.

 

AGV rozpoznává svými laserovými skenery přívěs pro přepravu komponentů podle jeho tvarů. Přiblíží se k němu s přesností na milimetry, a to i tehdy, když nestojí přesně na svém vyhrazeném místě. Se stejnou precizností zaparkuje nad nabíjecí deskou. Dotykový displej na přídi, rozsáhlý koncept vizuálních signálů a hlasový výstup umožňují komunikaci a interakci s okolím.

 

V Technickém centru Audi pro výrobní podpůrné systémy dosáhl nyní vývoj navigačního systému vozidla AGV již fáze třetího prototypu a je blízko k sériové výrobě. Stejně jako předchůdci je i „Paula“ ve všech oblastech kompletním vlastním vývojem Audi. Dokonce i software je vlastní. Od letošního března se AGV používá v sériové výrobě modelů Audi A3/Q2 v montážní hale závodu Ingolstadt.

 

Technologie FTS má velký potenciál. Síťovým propojením navigačních dat několika jednotlivých vozidel s nadřazeným správcem vozového parku, vznikne inteligentní celkový systém. To umocní přínosy v oblasti efektivity.

 

 

 

3.3 Tančící regály

K budoucímu náskoku neexistuje jen jedna cesta. Je-li definován cíl, vyznačuje se inovativní společnost právě schopností realizovat různá fungující řešení k jeho dosažení. Audi tento náskok dokládá na výstavišti v Barceloně další ukázkou z oblasti bezobslužných přepravních systémů FTS (Fahrerlose Transportsysteme), tzv. tančícími regály.

 

Cíl je přitom velmi podobný: V chytrém výrobním závodě má být takt přizpůsoben lidem a přitom se má zároveň zvýšit efektivita a flexibilita. Způsob dosažení tohoto cíle je však u tančících regálů zcela odlišný. Tato vozidla totiž nemají ani náročné řídicí jednotky, ani velmi citlivé senzory.

 

Tento bezobslužný přepravní systém se ovládá prostřednictvím systému „Audi Laser Tracking System“ s externími senzory. Navíc se jedná o první a jediný systém, s nímž lze pomocí jednoho jediného laserového skeneru rozpoznat a ovládat i několik vozidel za sebou. To je revoluční přístup. Audi ho již přihlásilo k patentové ochraně.

 

Tento vynález je ideální k tomu, aby díly „přitančily“ ve správný okamžik na správné místo. V logistice se v této souvislosti hovoří o principu „dopravy zboží k pracovníkovi“. Díly přicházejí k zaměstnanci, když je potřebuje. Navíc už nemusí sám sestavovat potřebné díly v tzv. „supermarketu“ a přenášet je k pracovní stanici na montážní lince. Ta ostatně v posledním vývojovém stupni modulární montáže v síťově propojeném chytrém výrobním závodě Audi už neexistuje. Každý automobil, který je dopraven do montážní stanice chytrého výrobního závodu, si sám sestaví menu dílů ve stylu restaurace à la carte. Tančící regály díly dovezou.

 

To umožňuje vyspělá technika. Laserový skener rozpozná každé bezobslužné přepravní vozidlo (FTF) podle čtyř tyčí o výšce deset centimetrů s reflexním povrchem z hliníku, které jsou umístěny v rozích. Kromě tyčí se v této úrovni již nic nenachází, aby mohly laserové paprsky detekovat také za sebou uspořádané FTF. Kompletní rozpoznání a ovládání může díky tomu probíhat zvenku prostřednictvím laserového skeneru a PC. Vozidla FTF obdrží příslušné ovládací pokyny prostřednictvím sítě WLAN.

 

 

 

Protože drahá, náročná a těžká technika není umístěna ve vozidlech FTF, ale v řídicí centrále, mohou mít tato vozidla velmi kompaktní konstrukci s nízkou spotřebou energie. Co se týče přesnosti, nečiní systém přesto žádné kompromisy. Díky laserovému skeneru je totiž možné dovést FTF do cíle s přesností na méně než jeden centimetr. Tam, kde na svůj díl již čeká příslušný pracovník. Tančící regál dokáže ostatně i hovořit. Integrovaným hlasovým výstupem sdělí svému lidskému partnerovi svůj aktuální stav – tedy například to, že právě přijíždí do svého cíle.

 

Přirovnání k tanci není přitom nijak přehnané. Regál se může pohybovat jakýmkoli směrem: šikmo, vlevo a vpravo, dopředu, dozadu a dokonce se i na místě otočit. A to ve spolupráci s ostatními FTF v montážní hale. Synchronní ovládání funguje u tohoto systému mimořádně dobře, protože jsou data ze senzorů zpracovávána centrálně.

 

A protože je vcelku běžné, že jsou hliníkové tyče s reflektory za jízdy občas zakryté, je rozpoznávací algoritmus tak robustní, aby zvládal i situace, v nichž nelze naskenovat až dvě tyče u každého vozidla. FTF přesto dojede do svého cíle.

 

Systém je ještě ve fázi zkoušek. Snadno již zvládá akční rádius 18 metrů. Dokonce i 30 metrů širokou halu by proto mohl pokrýt jeden jediný laserový skener. Pro zvětšení dosahu lze sloučit několik skenerů do sítě senzorů. V další vývojové fázi by se mohl skener dokonce pohybovat s regály. Tím se pro tuto techniku otevřou nové oblasti využití bez nutnosti drahé instalace.

 

 

3.4 Vynikající sezení – bez židle

Náskok si lze vybudovat i vsedě. Dokonalá ergonomie ve výrobě totiž snižuje tělesné zatížení pracovníků, zvyšuje efektivitu výrobních procesů a zajišťuje trvale vysokou kvalitu produktů. Návštěvníci akce Audi Summit se mohou s touto výhodou seznámit na příkladu „sezení bez židle“ (Chairless Chair).

 

„Chairless Chair“ je tzv. exoskelet, pasivní vnější kostra. Zaměstnanec ji nosí jako druhý pár nohou, o který se může opřít, kdykoli to potřebuje. Exoskelet si připevní k zadní straně nohou, aby ve funkci židle vylepšoval držení těla během práce. Dvě sedací plochy podporují hýždě a stehna, dvě výztuhy z kompozitu, vyztuženého uhlíkovými vlákny, přenášejí část hmotnosti těla na podlahu. V úrovni kolen jsou vybaveny klouby a lze je hydraulicky přizpůsobit velikosti postavy člověka a požadované poloze sezení.

 

„Chairless Chair“ váží díky své lehké konstrukci pouhých 2,4 kilogramu, a nepředstavuje tedy žádné dodatečné zatížení. Při mnoha činnostech ve výrobě je místo stání možné sedět v ergonomicky výhodné poloze – dokonce i při krátkých montážních intervalech. Tato technicky vyspělá opěrná struktura zároveň vylepšuje držení těla a snižuje zatížení nohou.

 

Vnější kostra již byla úspěšně testována na mnoha pracovištích společnosti Audi. Značka Audi společně s výrobcem exoskeletu noonee, začínajícím podnikem ze Švýcarska, zdokonalila „Chairless Chair“ na základě výsledků pilotních projektů, aby ho připravila na sériovou výrobu a mohla plošně zavést jako ergonomickou pomůcku. Cílem je vylepšit ergonomické pracovní podmínky zaměstnanců, zabránit přetěžování, předcházet absenci kvůli nemocem a zejména také hodnotně zapojovat do výrobního procesu starší zaměstnance nebo osoby s tělesným hendikepem.

 

 

Chytrá logistika: Nositelná elektronika a školení ve virtuální realitě

 

Kdo je rychlejší, získá náskok. Z rychlejší akceschopnosti a reakční schopnosti přitom mají profitovat také kvalita nebo uživatelská přívětivost. V Barceloně to ukazují čtyři příklady z logistiky.

 

 

4.1 Nositelný skener

Inovativní rukavice se skenerem nahradí na vybraných pracovištích mezinárodní logistiky v provozu balení sad CKD (Completely Knocked Down) v Ingolstadtu běžné skenery čárových kódů. V tzv. rukavici „ProGlove“ je skener již integrován. Zaměstnanec aktivuje skenovací funkci jednoduchým stisknutím palce a ukazováku. Přístroj v rukavici ani nemusí namířit na čárový kód. Skenování proběhne během přirozeného pohybu ruky. Díky vizuálním (světlo LED), akustickým (bzučivý zvuk) a haptickým (vibrace) signálům se pracovník, který připravuje zboží k odběru, dozví, že byla položka naskenována.

 

Skener komunikuje prostřednictvím rádiového spojení s přijímací jednotkou. Tento přístupový bod je připojen prostřednictvím USB nebo běžné sériové přípojky, instalace dodatečného softwaru není nutná. Akumulátor vydrží po dobu jedné směny a poté se kompletně nabije během dvou hodin. Zaměstnanec má díky integraci skeneru do rukavice obě ruce volné pro práci, a ušetří tak dodatečné úkony, jako je uchopení nebo odložení skeneru. Také vzdálenosti překonávané chůzí jsou minimalizovány. Pracovní postupy jsou ergonomičtější.

 

Tento náskok díky ergonomicky optimalizované technice využívají v závodě Ingolstadt již také různá oddělení ve zkušebních provozech. V Neckarsulmu jsou rukavice ProGlove důkladně testovány. A také zaměstnanci závodů Audi v Belgii, Maďarsku a Mexiku skenují již svým zápěstím. Všude se počítá se standardním využitím.

 

 

4.2 Školení ve virtuální realitě

Náskok nemusí mít vždy podobu skokové změny. Často je také jen důležité poskytovat všem příslušným zaměstnancům nepřetržitě nejmodernější techniku. Kdo tak činí v celém rozsahu, prakticky a rychle, dosáhne v celosvětové konkurenci rozhodujících výhod. Digitální technologie umožňují realizovat skoková zvýšení efektivity také v oblasti školení zaměstnanců.

 

Dobrý příklad tohoto přístupu je prezentován na akci Audi Summit v podobě školení v logistice prostřednictvím virtuální reality. Zaměstnanci Audi v logistice na celém světě se stále ještě učí se skutečnými díly a přepravkami, které musí být k tomuto účelu k dispozici ve školicích centrech. To zabírá hodně místa a času. Kromě toho není právě v logistice CKD (Completely Knocked Down) v Ingolstadtu ještě vůbec žádné školicí centrum, které by kvalifikovalo zaměstnance v oblastech technických zařízení, softwaru a jejich ovládání. To je příležitost pro nový přístup.

 

Inovativní školení na základě „brýlí“ s virtuální realitou shrnuje veškeré vybavení pro školení v oblasti logistiky. V „brýlích“ s virtuální realitou může každý zaměstnanec na jakémkoli místě sledovat předem naprogramovaná zobrazení svého logistického pracoviště. Virtuálně má přitom před sebou veškeré potřebné přepravky a díly. Zaměstnanec dokonce může své pracovní prostředky uchopit a pohybovat s nimi. K tomu drží v rukou dva ovládací prvky, které slouží jako ruce ve virtuálním světě.

 

Nová technika nejenže šetří čas, místo a peníze. Překonává také vzdálenosti a jazykové bariéry. Zaměstnanci v logistice budou mít totiž v budoucnosti možnost trénovat pracovní kroky na celém světě ve stejnou dobu, a to i vzájemně mezi sebou. Díky tomu může například zaměstnanec v logistice v Ingolstadtu virtuálně pracovat také v mexickém závodě a opačně.

 

Pilotní fáze ve školicím centru v Ingolstadtu zaměstnance nadchla. Pozitivní odezva vedla k tomu, že nová technika bude nyní používána i v ostatních odděleních a ve výrobních závodech na celém světě. Rychlému rozšíření náskoku již nestojí nic v cestě. Technické vybavení lze uložit do jediného cestovního kufru.

 

 

 

 

4.3 Autonomní vysokozdvižný vozík v logistickém centru

Krátce před zařazením do běžné praxe jsou také autonomní vysokozdvižné vozíky. Přemisťování přepravek v logistickém centru Audi v Ingolstadtu zajišťují v současnosti ještě obvyklé vysokozdvižné vozíky, za jejichž volantem sedí kvalifikovaní zaměstnanci. Jízda do skladu s výškovými regály, odebrání a odložení přepravek – to všechno je řízeno ze sedadla řidiče.

 

Během balení dodávek malých dílů mají tento úkol již brzy převzít autonomně řízené vysokozdvižné vozíky. Ty zaberou méně plochy, uskutečňují přepravu efektivněji a snižují riziko pracovních úrazů. Tyto výhody pramení ze spolupráce inovativních technologií, mezi něž patří například prostorový laserový skener pro navigaci a řada bezpečnostních senzorů. Skener a senzory společně vytvářejí bezpečnostní zónu kolem vysokozdvižného vozíku.

 

Během zkušebního provozu u Audi budou mít autonomní vysokozdvižné vozíky několik úkolů. Autonomní vysokozdvižné vozíky mají samočinně ukládat přepravky, tzv. skládací paletové kontejnery (GLT), do výškových regálů a opět je odebírat. Ve druhém kroku proběhne autonomní dodání přepravek na příslušné místo potřeby a zpětný odvoz zbývajícího množství. Velkou výzvou je přitom velká variabilita přepravek. Vozík bez problémů rozpozná překážky v jízdní dráze a počká, až se cesta uvolní. Pak pokračuje v realizaci svého přepravního úkolu. Pokud autonomní vysokozdvižný vozík rozpozná v průběhu plnění svého úkolu problém, informuje samostatně příslušné pracovníky o druhu problému a přijme opatření pro jeho vyřešení.

 

 

4.4 Parkovací robot Ray

Důsledně digitálně síťově propojená technika umožňuje společně s autonomně jezdícími systémy výrazné zvýšení efektivity také v přepravní logistice. Značka Audi v Ingolstadtu dalekosáhle automatizovala úsek přepravy vyrobených vozidel po železnici. Za tím účelem roztřídí elektricky poháněný parkovací robot „Ray“ každý den až 2000 vozidel, aby mohla být později naložena na železniční vagony.

 

V současnosti přepravuje deset parkovacích robotů nové vozy z výroby automaticky až k místu železniční nakládky. Přibližně šest metrů dlouzí a tři metry širocí roboti disponují za tím účelem laserovými senzory, které měří polohu, délku a šířku automobilu a podle toho upraví nastavení zdvihacích systémů. Centrální řídicí systém přidělí každému robotu jedno místo, na které nejkratší cestou doveze předběžně roztříděné vozidlo.

 

 

 

Jakmile se shromáždí dostatek vozidel, směřujících do stejného cíle, připraví je roboti pro nakládku na železniční vagony. Bezobslužné přepravní systémy zvládnou až 8000 přemístění vozidel za den a ujedou přitom 500 kilometrů. Ray si sám hlídá dokonce i stav nabití. Při nízkém stavu nabití akumulátorů se robot včas dostaví k výměnné stanici. Zcela automatizovaná stanice pro výměnu akumulátorů vymění kompletní akumulátorovou jednotku během několika minut.

 

Ray je příkladem náskoku díky digitálně síťově propojené technice, která funguje. A funguje výtečně, protože značka Audi obdržela za tento bezobslužný přepravní systém ocenění VDA Logistik Award 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Trvalá udržitelnost v celé společnosti

 

Trvalá udržitelnost patří mezi pilíře Strategie 2025 značky Audi. Pro zákazníky je stále důležitější a představuje politickou nutnost. Součástí firemní filozofie je minimalizace zatížení životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů. Audi zároveň zajišťuje pečlivé zpracování a vysokou kvalitu materiálů. Značka se čtyřmi kruhy ukazuje na akci Audi Summit, jak atraktivní může být trvalá udržitelnost – jak ve výrobě, tak i u samotných produktů.

 

 

1.   High-tech ve službách hospodárnosti

 

Audi snižuje již mnoho let spotřebu paliva a emise svých vozidel po desetinách litru a gramech prostřednictvím technicky vyspělých řešení. Nejnovější inovací je technika částečně hybridního pohonu, s níž Audi urychluje elektrifikaci svých poháněcích ústrojí. Kromě toho profitují četné modely z pohonu quattro s technologií ultra a z lehké konstrukce s prostorovým rámem Audi Space Frame (ASF).

 

 

1.1 Mnohostranná: Technika částečně hybridního pohonu

 

Audi urychluje elektrifikaci svých poháněcích ústrojí v širokém měřítku. Od poloviny roku 2017 budou do produktové řady zařazovány nové částečně hybridní pohony (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicles). Tuto techniku budou mít ve své výbavě všechny motory nabízené pro novou generaci luxusní limuzíny Audi A8, a to ve verzi s napětím 48 V.

 

Nová částečně hybridní technika je vhodná pro vznětové i zážehové motory. V kombinaci se zážehovým motorem V6 může snížit spotřebu v praktickém provozu až o 0,7 l/100 km. Na rozdíl od ostatních hospodárných technických opatření v konstrukci motoru zvyšují pohony MHEV také komfort, protože umožňují nehlučnou setrvačnou jízdu ve větším rozsahu rychlostí až do 160 km/h.

 

Audi nabídne pohony MHEV ve dvou variantách. U čtyřválcových motorů jsou založeny na obvyklé 12V elektrické síti. Motory s šesti, osmi a dvanácti válci obdrží novou 48V elektrickou síť, která má zpravidla funkci hlavní elektrické sítě. Zejména tato varianta nabízí perspektivně mnoho možností pro ještě hospodárnější, sportovnější a komfortnější jízdu.

 

 

Značka se čtyřmi kruhy představila na Ženevském autosalonu 2017 potenciál této nové techniky ve studii Audi Q8 sport concept. Její 48V elektrická síť integruje zdokonalený systém MHEV a elektricky poháněné dmychadlo (EAV). Oba komponenty zajišťují novou úroveň dynamiky. Výrazně se zvýší také hospodárnost, protože při nízké rychlosti, například při parkování, se může studie pohybovat dokonce s elektrickým pohonem.

 

MHEV: Způsob činnosti
Částečně hybridní pohon Audi v novém modelu A8 se skládá ze dvou hlavní modulů. Jedním z nich je kapalinou chlazený, řemenem poháněný generátor BAS (Belt Alternator Starter) s funkcí spouštěče na čelní straně motoru. Velmi odolný klínový řemen s výztužnými žebry spojuje BAS s klikovým hřídelem. BAS dosahuje rekuperačního výkonu až 12 kW a točivého momentu 60 N.m.

 

Druhým komponentem jsou lithium-iontové akumulátory s kapacitou 10 A.h a napětím 48 V. V nové velké limuzíně nalézá nově vyvinutá 48V síť uplatnění jako hlavní elektrická síť vozidla. Síť s napětím 12 V je připojena k hlavní elektrické síti prostřednictvím měniče DC/DC. Lithium-iontové akumulátory, uložené v zavazadlovém prostoru, mají přibližně rozměry velkého olověného akumulátoru. Optimální provozní teplotu zajišťuje elektronicky řízené chlazení vzduchem.

 

Technika MHEV na základě 48V elektrické sítě je mimořádně komfortní a hospodárná. Pokud řidič uvolní pedál plynu při rychlosti jízdy mezi 55 a 160 km/h, může vůz jet setrvačností s kompletně vypnutým motorem po dobu až 40 sekund. Při pomalé jízdě bez akcelerace se funkce start-stop aktivuje již při 22 km/h.

 

Jakmile řidič opět přidá plyn – ať u stojícího vozidla, nebo za jízdy – dojde k rychlému a mimořádně komfortnímu opětovnému spuštění motoru. BAS uvede spalovací motor do požadovaných otáček, pak se zapne vstřikování a u zážehového motoru také zapalování. Běžný spouštěč s pastorkem zůstává sice ve výbavě vozidla, používá se však prakticky už jen při prvním spuštění motoru, když je motorový olej ještě studený a vazký.

 

V mnoha situacích je rekuperace – zpětné získávání kinetické energie při zpomalování – ještě hospodárnější než jízda setrvačností. Řídicí jednotka poháněcího ústrojí nového modelu Audi A8 o tom rozhoduje na základě dat z přední kamery a na přání i na základě poznatků předvídavého asistenta pro hospodárnou jízdu, který poskytuje údaje o průběhu trasy z navigačního systému a další data, které dodává soubor senzorů s vysokým stupněm síťového propojení. Celkem dosahuje částečně hybridní pohon v praktickém provozu snížení spotřeby paliva až o 0,7 litru na 100 kilometrů (u motoru V6 TFSI).

 

Audi nabídne novou techniku MHEV také s konvenční elektrickou sítí s napětím 12 V. V této variantě je kombinována s motorem 2.0 TFSI. Způsob činnosti je identický jako u verze s 48 V, fáze setrvačné jízdy jsou však o trochu kratší a rekuperační výkon nižší, což platí i pro snížení emisí CO2.

 

Široká základna: Elektrická síť s napětím 48 V
Elektrická síť s napětím 48 V – ve verzi bez funkce MHEV – debutovala v sériové výrobě již v roce 2016 v modelu Audi SQ7 TDI (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 7,6 – 7,2*; kombinované emise CO2 v g/km: 199 – 189*). U této varianty pracuje generátor ještě s napětím 12 V, dílčí elektrická síť s napětím 48 V je k němu připojena prostřednictvím měniče DC/DC. Elektrická síť s vyšším napětím napájí elektricky poháněné dmychadlo (EAV) vznětového motoru V8 a elektromechanicky ovládaný systém aktivní stabilizace naklánění karoserie (EAWS).

 

EAV podporuje obě turbodmychadla motoru 4.0 TDI výkonem až 7 kW v situacích, kdy nemohou ke svému pohonu získat dostatek energie z proudění výfukových plynů. Hnací síla je připravena bezprostředně, jakmile řidič přidá plyn – mimořádně působivý je tento efekt při rozjezdu. Systém EAWS je další inovací značky Audi. Jeho srdcem je elektromotor, který při jízdě přímým směrem vzájemně odděluje obě poloviny příčného zkrutného stabilizátoru. Díky tomu poskytuje vůz cestujícím excelentní komfort odpružení. Při sportovním průjezdu zatáčkou se tyče příčného zkrutného stabilizátoru vůči sobě natočí, což zvýší tuhost nastavení podvozku a zlepší ovladatelnost.

 

Audi nyní velkými kroky zavádí techniku 48V elektrické sítě a MHEV do sériové výroby. Během několika let se objeví nové funkce částečně hybridního pohonu v dalších modelových řadách Audi. S novým uspořádáním lze dosahovat ještě vyšších hodnot výkonu a točivého momentu. Inovativní funkce umožní ještě vyšší úspory paliva.

 

Ve střednědobém horizontu přejde značka se čtyřmi kruhy u vedlejších agregátů, jako jsou čerpadla a kompresory, na napětí 48 V. Díky tomu bude jejich řízení ještě preciznější, jejich konstrukce bude lehčí a kompaktnější. To samé platí pro velké statické komfortní spotřebiče, jako jsou vyhřívání skel oken nebo audiosystémy. Malé spotřebiče, jako jsou řídicí jednotky nebo světlomety, zůstanou naproti tomu i v dlouhodobém horizontu u napětí 12 V.

 

Elektrická jízda ustálenou rychlostí, výkonná podpora akcelerace: Audi Q8 sport concept

Velký potenciál systémů MHEV doložila značka se čtyřmi kruhy na technické studii Audi Q8 sport concept, která měla premiéru na Ženevském autosalonu 2017. Generátor s funkcí spouštěče, uložený mezi klikovým hřídelem a převodovkou, poskytuje nejvyšší výkon 20 kW a maximální točivý moment 170 N.m. Při zpomalení dokáže výkonný systém MHEV ve vysoké míře zpětně získávat kinetickou energii a ukládat ji v podobě elektrické energie do lithium-iontových akumulátorů. V nízkých rychlostech může být sportovní SUV poháněno výhradně elektricky. Při podporování spalovacího motoru 3.0 TFSI během akcelerace může mít řidič k dispozici točivý moment až 700 N.m.

 

Elektrická síť 48 V studie Audi Q8 sport concept zahrnuje kromě integrovaného generátoru s funkcí spouštěče také elektricky poháněné dmychadlo (EAV), které eliminuje prodlevu turbodmychadel a umožňuje použití velkého a výkonného turbodmychadla s dvěma oddělenými přívodními kanály. Studie s celkovým nejvyšším výkonem hybridní soustavy 350 kW (476 k) zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,7 sekundy a v akceleraci může pokračovat až k nejvyšší rychlosti 275 km/h. Systém MHEV snižuje spotřebu paliva koncepční studie o cca jeden litr na 100 kilometrů.

 

 

1.2 Trvale dostupný: Pohon quattro s technikou ultra

 

Značka Audi způsobila s pohonem všech kol quattro revoluci a quattro je i dnes jedním z hlavních pilířů značky se čtyřmi kruhy. Vznik pohonu quattro se datuje do zimy 1976/77, kdy probíhaly testovací jízdy v zasněženém Švédsku. Inženýři Audi vyvinuli systém quattro jako pohon všech kol pro sportovní osobní vozy. Původní quattro debutovalo v roce 1980 jako první sériový model Audi s pohonem quattro. Značka Audi v následujících desetiletích tuto techniku neustále zdokonalovala – od mezinápravového diferenciálu s manuální uzávěrkou až po různé druhy samosvorných mezinápravových diferenciálů. Vývojáři nepřetržitě optimalizovali jejich jízdní dynamiku a trakci.

 

V roce 2016 uvedla značka Audi do sériové výroby progresivní inovaci – pohon quattro s technikou ultra. Tento optimalizovaný pohon všech kol se připojuje pouze v situacích, v nichž je zapotřebí, takže pracuje mimořádně hospodárně. Zároveň není citelný žádný rozdíl z hlediska trakce a jízdní dynamiky v porovnání se systémy, které trvale přenášejí točivý moment na všechna kola.

 

Technika ultra výrazně snižuje spotřebu paliva. Vývojáři při testovacích jízdách v normálním provozu ušetřili v průměru 0,3 litru na 100 kilometrů v porovnání s konvenčním pohonem všech kol, jehož spotřeba je o cca 0,5 l/100 km vyšší než u vozu s pohonem předních kol. To znamená snížení nárůstu spotřeby v důsledku pohonu všech kol u pohonu quattro s technikou ultra o cca 60 procent.

 

Při klidné jízdě využívá quattro s technikou ultra veškeré přednosti pohonu předních kol. Pohon všech kol však zůstává trvale dostupný a je okamžitě k dispozici, jakmile je zapotřebí. Řízení hnacího řetězce quattro je kompletně síťově propojené a zahrnuje a vyhodnocuje v taktu deseti milisekund data, jako je úhel otočení volantu, příčné a podélné zrychlení a točivý moment motoru.

 

Pohon všech kol je připojován zpravidla předvídavě. Za tím účelem zjišťuje řídicí jednotka například při rychlém průjezdu zatáčkou okamžik, v němž vnitřní přední kolo dosáhne hranici ztráty adheze. Přitom počítá s předstihem cca půl sekundy. Krátce před tím, než kolo dosáhne vypočítaného limitu adheze, je aktivován pohon všech kol. Při připojení v důsledku reakce na nastalou skutečnost, k němuž dochází v praktickém provozu jen zřídka, reaguje systém na náhlé změny hodnot přilnavosti. S tímto stavem se lze setkat například v situacích, v nichž se kola dostanou ze suchého asfaltu na zledovatělou plochu. Díky velmi krátké době připojení jsou dokonce i v těchto extrémních situacích zaručeny maximální přínosy pohonu quattro.

 

 

V porovnání s konkurencí dosahuje quattro s technikou ultra významného zvýšení hospodárností díky konceptu dvou spojek v hnacím řetězci. Pokud systém přejde na pohon předních kol, odpojí přední lamelová spojka na výstupu z převodovky spojovací hřídel. V rozvodovce zadní nápravy se zároveň otevře další spojka. Tím se přestanou pohybovat rotující komponenty, které způsobují většinu ztrát, například talířové kolo, které se otáčí v olejové lázni. Navzdory dodatečným komponentům je quattro s technikou ultra o téměř čtyři kilogramy lehčí než dosavadní systém.

 

V současnosti se dodává pohon všech kol s optimalizovanou hospodárností pro mnoho motorů v modelových řadách Audi A4, A5 a Q5. Další modely budou následovat. Systém se používá v kombinaci s mechanickou převodovkou, resp. s dvouspojkovou převodovkou S tronic pro motory s točivým momentem až 500 N.m.

 

V roce 2016 se rozhodlo pro pohon quattro 44 procent všech zákazníků na celém světě. Nejoblíbenější je v USA, Kanadě, Rusku a na trzích Blízkého východu. V lednu 2017 sjelo z montážní linky osmimilionté Audi s pohonem quattro – model Q5.

 

Klasický pohon quattro je nabízen ve všech modelových řadách, přičemž jednotlivé verze se liší svou koncepcí. Pohon quattro v modelech S1 (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 7,2 – 7,0*; emise CO2 v g/km: 168 – 162*), Q2, A3, Q3 a TT má před zadní nápravou elektronicky řízenou a hydraulicky ovládanou vícelamelovou mezinápravovou spojku. U modelu Audi R8 je vícelamelová spojka uložena na přední nápravě.

 

Modely, které vycházejí z modulární platformy pro vozy s motorem uloženým vpředu podélně, tedy Audi A4, A5, Q5, A6, A7, Q7 a A8, mají v závislosti na kombinaci motoru a převodovky buď pohon quattro se samosvorným mezinápravovým diferenciálem, nebo pohon quattro s technikou ultra. Jak v modelech Audi Q7, A4 allroad quattro, A6 allroad quattro, tak i v modelech Audi A8, R8 (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 12,3 – 11,4*; emise CO2 v g/km: 287 – 272*) a ve všech modelech S a RS je pohon quattro součástí sériové výbavy.

 

 

1.3 Lehká konstrukce: Nosný pilíř Audi

Nejlepší materiál na nejlepším místě. Tak lze trvale udržitelným způsobem dosáhnout výhody pro zákazníka. Nižší hmotnost a vyšší tuhost vylepšují bezpečnost, hospodárnost automobilu i jeho sportovní vlastnosti.

 

Audi je průkopníkem a inovátorem v oblasti lehké konstrukce. Tuto celosvětově uznávanou pověst si značka se čtyřmi kruhy vydobyla již s první generací modelu A8. Získaný náskok jí přinesl mnoho nadšených fanoušků. Samonosná hliníková karoserie s prostorovým rámem Audi Space Frame (ASF) uplatňuje své výhody skutečně dlouhodobě. Od roku 1994 vyrobila a prodala značka Audi více než jeden milion sériových vozů s konstrukcí ASF. Nyní činí na této úspěšné cestě další zásadní krok.

 

Kombinace materiálů v novém modelu Audi A8

Nová generace modelové řady A8 vytváří svému majiteli opět náskok – díky inteligentní kombinaci hned čtyř materiálů: hliníku, oceli, hořčíku a kompozitů, vyztužených uhlíkovými vlákny. Audi Space Frame nové generace modelu A8 tak představuje nový vývojový stupeň konstrukce z více materiálů. Touto kombinací je optimalizována nejen hmotnost, ale i torzní tuhost, jejíž hodnotou překonává A8 svého předchůdce až o 24 procent. To je rozhodující parametr pro precizní ovladatelnost a akustický komfort.

 

Uhlíkové kompozity a ocelové díly, tvářené za tepla včetně tvrzení, tvoří skelet prostoru pro cestující s nejvyšším stupněm pevnosti. Některé plechy mají rozdílnou tloušťku, jiné jsou navíc částečně zušlechtěny. To snižuje hmotnost a zvyšuje pevnost zejména v oblastech, které jsou mimořádně důležité z hlediska bezpečnosti.

 

Největší podíl v konstrukci karoserie nového modelu Audi A8 mají s 58 procenty hliníkové komponenty, které v podobě uzlových odlitků, výtlačně lisovaných profilů a plechů tvoří nejdůležitější součásti konstrukce ASF. Nové slitiny nejvyššího stupně pevnosti, tvarované za tepla včetně tvrzení, dosahují pevnosti v tahu více než 230 MPa – to je výrazně vyšší hodnota než dosud. Inteligentní kombinace materiálů je završena hořčíkovou výztuhou mezi věžemi pro uložení tlumicích a pružicích jednotek. V porovnání s předchůdcem ušetřila 28 procent hmotnosti.

 

 

Zadní stěna z uhlíkového kompozitu pro nové Audi A8

Zadní stěna z uhlíkového kompozitu s extrémně vysokou pevností a torzní tuhostí je z hlediska plochy největším dílem skeletu prostoru pro cestující nového modelu Audi A8 a podílí se 33 procenty na torzní tuhosti celého vozidla. V závislosti na míře zatížení je kompozit vyroben z šesti až 19 nad sebou uložených vrstev vláken, které optimálně přenášejí zatížení v podélném, resp. příčném směru a smykové síly. Jednotlivé vrstvy vláken jsou složeny z pásů, širokých 50 milimetrů, které lze individuálně pokládat v libovolném úhlu a s minimálním překrytím vláken. Inovativní metoda přímého pokládání vláken, která byla k tomuto účelu speciálně vyvinuta, umožňuje kompletně vynechat normálně nezbytný mezikrok výroby jednosměrných výztuží. Další nově vyvinutý proces smáčí vrstvy vláken epoxidovou pryskyřicí a během několika minut je celý panel vytvrzen.

 

Dálkové laserové svařování hliníku

Nejvyšší preciznost práce samozřejmě vyžaduje také používání nových postupů ve výrobě. Značka Audi vyvinula nové dálkové svařování laserovým paprskem, čímž si vypracovala náskok mezi prémiovými výrobci. Přesné zaměření laserového paprsku vůči svařované hraně výrazně snižuje riziko vzniku trhlin za tepla, protože je přívod tepla precizně kontrolovatelný. Velikost spáry mezi díly lze při spojování dílů okamžitě zjistit a spáru efektivně uzavřít vhodnou strategií řízení procesu. Vysoká rychlost posuvu a nízká spotřeba energie laserového paprsku snižují emise CO2 cca o jednu čtvrtinu. Nový proces navíc ušetří v sériové výrobě 95 procent běžných nákladů, protože odpadá náročné řízení procesu v porovnání s běžným laserovým svařováním.

 

Extrémně lehká konstrukce modelu R8 Spyder

Stejné ambice používat nejlepší materiál na nejlepším místě má také nový R8 Spyder (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 12,5 - 11,7*; kombinované emise CO2 v g/km: 292 - 277*). Pro zákazníka to znamená tři pozitivní přínosy: Tento sportovní vůz je lehčí, tužší a rychlejší než jeho předchůdce. Zásadní podíl na tom má i zde inteligentní kombinace materiálů, samozřejmě dokonale přizpůsobená nejvyšší výkonové úrovni tohoto vozu s úzkým vztahem k motoristickému sportu.

 

Do struktury prostorového rámu Audi Space Frame s novou vícemateriálovou konstrukcí jsou integrovány díly z uhlíkového kompozitu. Kompletní ASF má díky tomu hmotnost pouhých 208 kilogramů, takže je o 15 procent lehčí než dosud (cca 25 kg). Přesto se inženýrům podařilo zvýšit tuhost rámu o 50 procent. To je nejlepší hodnota v této třídě. Důsledně realizovaná lehká konstrukce přinesla samozřejmě další zlepšení jízdních výkonů. Motor o výkonu 540 k umožňuje dosažení nejvyšší rychlosti 318 km/h a zrychlení z klidu na 100 km/h za 3,6 sekundy. Nebo jinak vyjádřeno: Náskok díky lehké konstrukci.

 

 

2.   Modely Audi g-tron na Audi e-gas:

      Energetická revoluce v nádrži

 

Kromě motorů TFSI a TDI sází Audi stále častěji také na alternativní pohony. Pozornost se přitom upírá k modelům g-tron, které jezdí na stlačený zemní plyn (CNG = compressed natural gas) a díky synteticky vyráběnému plynu Audi e-gas umožňují mobilitu s téměř neutrálními emisemi CO2.

 

 

Sportovní, hospodárné a maximálně ekonomicky výhodné: Modely Audi g-tron

Značka Audi uvedla v roce 2014 na trh svůj první model na stlačený zemní plyn – A3 Sportback g-tron (spotřeba CNG v kg/100 km: 3,6 - 3,3*; kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 5,5 - 5,1*; kombinované emise CO2 v g/km (CNG): 98 - 89*; kombinované emise CO2 v g/km (benzin): 128 - 117*). Pětidveřový kompaktní vůz používá ke svému pohonu jednotku 1.4 TFSI, která dosahuje nejvyššího výkonu 81 kW (110 k) a v rozsahu od 1500 do 3500 otáček za minutu poskytuje točivý moment 200 N.m. Kompaktní agregát stanovuje měřítka v oblasti hospodárnosti provozu. Bivalentní A3 Sportback g-tron s převodovkou S tronic, dodávanou na přání, spotřebuje v kombinovaném režimu EU pouhých 3,3 kilogramu CNG na 100 kilometrů (5,1 litru benzinu) – tomu odpovídají emise 89 gramů CO2 na kilometr (117 gramů CO2 na kilometr při provozu na benzin). Náklady na CNG činí méně než jednu korunu na kilometr (stav: červen 2017).

 

Obě nádrže modelu A3 Sportback g-tron (spotřeba CNG v kg/100 km: 3,6 - 3,3*; kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 5,5 - 5,1*; kombinované emise CO2 v g/km (CNG): 98 - 89*; kombinované emise CO2 v g/km (benzin): 128 - 117*) jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru a každá z nich pojme sedm kilogramů plynu s tlakem 200 barů. Nádrže zmenšují objem zavazadlového prostoru jen nepatrně a díky kompozitové konstrukci jsou mimořádně lehké.

 

Dojezd na CNG v kombinovaném režimu EU dosahuje více než 400 kilometrů. S nádrží na 50 litrů benzinu lze ujet dalších 900 kilometrů. Vozidlo automaticky přepíná mezi oběma palivy, aniž by řidič musel zasahovat. Na panelu přístrojů jsou samostatně zobrazovány hodnoty dojezdu pro oba druhy paliva.

 

V průběhu léta 2017 rozšíří nabídku vozů na zemní plyn modely A4 Avant g-tron (spotřeba CNG v kg/100 km: 4,4 - 3,8*; kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 6,5 - 5,5*; kombinované emise CO2 v g/km (CNG): 117 - 102*; kombinované emise CO2 v g/km (benzin): 147 - 126*) a A5 Sportback g-tron (spotřeba CNG v kg/100 km: 4,3 - 3,8*; kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 6,4 - 5,6*; kombinované emise CO2 v g/km (CNG): 115 - 102*; kombinované emise CO2 v g/km (benzin): 144 - 126*). Oba modely jsou poháněny motorem 2.0 TFSI, který disponuje mimořádně hospodárným procesem spalování („B cyklus“), který značka Audi zdokonalila.

 

 

Písty a ventily, speciálně přizpůsobené provozu na zemní plyn, umožňují optimální kompresní poměr. Motor, přeplňovaný turbodmychadlem a upravený pro provoz na zemní plyn, dosahuje nejvyššího výkonu 125 kW (170 k). Při 1650 otáčkách za minutu poskytuje maximální točivý moment 270 N.m. Elektronické řízení snižuje vysoký tlak zemního plynu, přiváděného z nádrže, z až 200 barů na pracovní tlak 5 až 10 barů v motoru. Tento proces probíhá dynamicky a precizně, v závislosti na výkonu, který řidič požaduje. V přívodním potrubí a vstřikovacích ventilech je tak vždy k dispozici správný tlak – nízký pro hospodárnou jízdu v oblasti nízkých otáček, vyšší pro vyšší výkon a točivý moment.

 

Souborem všech opatření dosáhli inženýři Audi nevídané hospodárnosti v kategorii motorů na CNG. V kombinovaném režimu EU spotřebuje Audi A4 Avant g-tron s převodovkou S tronic, dodávanou na přání, pouhých 3,8 kilogramu CNG na 100 kilometrů (102 gramů CO2 na kilometr). Při provozu na benzin to je 5,5 litru na 100 kilometrů (126 gramů CO2 na kilometr). Hodnoty pro A5 Sportback g-tron s převodovkou S tronic jsou při provozu na CNG identické. Při spalování benzinu platí spotřeba 5,6 litru na 100 kilometrů (126 gramů CO2 na kilometr). Oba modely zrychlí z 0 na 100 km/h za 8,4 sekundy. A4 Avant g-tron dosahuje nejvyšší rychlosti 221 km/h, A5 Sportback g-tron 224 km/h.

 

Nádrže pojmou 19 kilogramů zemního plynu (při 15 °C) a oba modely g-tron ujedou s tímto množstvím paliva až 500 kilometrů. Klesne-li tlak v nádrži při zbytkovém množství cca 0,6 kilogramu CNG na méně než 10 barů, přejde řídicí jednotka motoru samočinně na spalování benzinu. V tomto režimu dokážou oba modely střední třídy překonat dalších 450 kilometrů. Plnicí hrdla nádrží na benzin a zemní plyn jsou umístěna pod společným víčkem.

 

Dva ukazatele informují řidiče o stavu paliva v nádržích. Informační systém řidiče udává spotřebu vždy v aktuálním provozním režimu. Po doplnění paliva se motor spouští nejprve na benzin, aby mohla být uskutečněna analýza kvality plynu. To samé platí pro spuštění motoru při velmi nízkých teplotách. Poté přejde motor co nejdříve na spalování zemního plynu. Každý přechod mezi provozními režimy trvá jen několik desetin sekundy a probíhá téměř nepostřehnutelně.

 

V zadní části vozidla jsou uloženy čtyři válcové nádrže na CNG v podobě kompaktního modulu. Nádrže jsou optimálně přizpůsobeny prostorovým podmínkám a mají specifické rozměry. Nádrže chrání před poškozením, například od hrany obrubníku, pouzdra z ocelového plechu s upínacími pásy. Kompletní modul nádrží na CNG, jehož součástí je také palivová nádrž na 25 litrů benzinu, se montuje při výrobě modelů g-tron do karoserie jako jeden celek. Vozidlo postrádá prohlubeň pro uložení náhradního kola. Navíc byl akumulátor přemístěn ze zavazadlového do motorového prostoru. Podlaha zavazadlového prostoru je v úrovni jeho prahu, a k dispozici je tak plnohodnotný zavazadlový prostor.

 

Nádrže na CNG odpovídají filozofii lehké konstrukce značky Audi. Díky inovativnímu uspořádání jsou o 56 procent lehčí než porovnatelné ocelové nádrže. Jejich plynotěsná vnitřní vrstva je vyrobena z polyamidu. Druhá vrstva je tvořena smíšenou konstrukcí z kompozitů, vyztužených uhlíkovými a skelnými vlákny, která zaručuje nejvyšší úroveň pevnosti. Třetí vrstva je vyrobena výhradně z kompozitu, vyztuženého skelnými vlákny, a slouží především k vizuální kontrole – tento materiál získá totiž na poškozených místech mléčně bílé zbarvení. Odborníci Audi podrobují při výrobě každou nádrž zkoušce tlakem 300 barů. Až poté může dojít k její montáži do automobilu. Reálná kritická hodnota tlaku, který způsobí roztržení nádrže, je ještě mnohem vyšší a výrazně předčí legislativní požadavky.

 

 

Jízda s téměř neutrálním vlivem na klima: Audi e-gas

V porovnání s benzinem vzniká při spalování zemního plynu o 25 procent méně CO2 díky nejnižšímu podílu uhlíku mezi všemi uhlovodíky. Nízké jsou navíc i emise pevných částic. Ještě lepší energetickou bilanci nabízí trvale udržitelný plyn Audi e-gas, vyráběný značkou Audi, jehož chemické složení je prakticky identické s velmi kvalitním zemním plynem. Vozidla g-tron mají při provozu na tento syntetický plyn podle metodiky „well-to-wheel“ (od těžby surovin až po samotný pohon) téměř neutrální vliv na klima. V porovnání s odpovídajícím modelem na benzin jsou emise CO2 o 80 procent nižší**.

 

Palivo se vyrábí s využitím ekologické elektrické energie z vody a oxidu uhličitého nebo také z odpadu, jako je například sláma a posekaná tráva. Výroba je nezávislá na ropě a nekonkuruje výrobě potravin. S palivem Audi e-gas uvolňuje model g-tron ve výfukových plynech do ovzduší jen tolik CO2, kolik ho bylo spotřebováno při výrobě.

 

Audi poskytuje toto palivo do distribuční sítě po tři roky v rámci sériové výbavy zákazníkům, kteří si do 31. května 2018 objednají libovolný model g-tron. Zákazník čerpá palivo do svého vozu g-tron na jakékoli plnicí stanici CNG a platí za něj běžnou cenu. Audi zvýší ekologičnost provozu a zajistí související snížení emisí CO2 tím, že množství paliva, spotřebované podle normy EU, dodá ve formě plynu Audi e-gas opět do evropské sítě se zemním plynem. To probíhá automaticky na základě průzkumu a servisních dat vozidla. Na celý proces dohlíží, včetně certifikace, nezávislá organizace TÜV Süd. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro model g-tron, obdrží dokument, který potvrzuje zásobování jejich vozidla palivem Audi e-gas a informuje o certifikaci.

 

Audi získává e-gas mimo jiné ve svém vlastním zařízení „Power-to-Gas“ v dolnosaském městě Werlte (zemský okres Emsland), které je v provozu od roku 2013 a za rok vyrobí až 1000 tun plynu e-gas. Přitom je v palivu vázáno až 2800 tun CO2. S tímto množstvím může ujet 1500 vozů Audi g-tron po 15 000 kilometrech ročně s téměř neutrální bilancí emisí CO2.

 

 

Zařízení na výrobu plynu Audi e-gas vyrábí palivo z obnovitelných zdrojů ve dvou krocích v podobě elektrolýzy a metanizace. V prvním kroku používá zařízení elektrickou energii z obnovitelných zdrojů ke štěpení vody na kyslík a vodík. Vodík bude ve střednědobém horizontu sloužit také jako palivo pro automobily s palivovými články. Protože v současnosti ještě chybí plošná infrastruktura pro zásobování vodíkem, je v současnosti veškerá pozornost zaměřena na druhý výrobní krok, v němž vodík reaguje s CO2 ze spalin sousední bioplynové stanice. Tak vzniká syntetický metan, Audi e-gas.

 

 

Potenciál: Rozšiřování sítě CNG a nové procesy výroby

Zařízení na Audi e-gas ve Werlte ukazuje, jak dobře funguje koncept „Power-to-Gas“ – přeměny elektrické energie na palivo. Zařízení „Power-to-Gas“ umožňují ukládání přebytků energie z obnovitelných zdrojů, a představují tak cenný příspěvek k revoluci v energetice. Zařízení Audi e-gas zároveň přispívá ke stabilizaci elektrické sítě při vysoké výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Technologie Audi se tak významně podílí na revoluci v energetice a podporuje její realizaci.

 

Vzhledem k rostoucímu počtu vozidel g-tron rozšiřuje Audi své kapacity na výrobu plynu e-gas prostřednictvím nových kooperací. Partnery jsou koncern Thüga a společnost Viessmann GmbH, která pracuje na procesu biologické místo chemické metanizace. Audi kromě toho získává metan z certifikovaných bioplynových stanic na zpracování odpadních látek, které splňují přísná kritéria v oblasti trvalé udržitelnosti.

 

Začátkem roku 2017 zveřejnil koncern Volkswagen společně s provozovateli čerpacích stanic a poskytovateli zemního plynu společný záměr pro rozšiřování infrastruktury pro mobilitu na CNG. Cílem je, společně s ostatními výrobci automobilů, zdesetinásobit počet vozidel na CNG v Německu na jeden milion do roku 2025. Zároveň se má rozšířit síť plnicích stanic v Německu do roku 2025 ze současných 900 na 2000 lokalit. Také v ostatních evropských zemích chce konsorcium urychlit rozšiřování infrastruktury v souladu se směrnicí EU 2014/94 (Infrastrukturní směrnice pro alternativní paliva).

 

Kromě projektu e-gas pokračuje Audi ve výzkumu dalších trvale udržitelných paliv s označením Audi e-fuels. Nejnovější generaci syntetických paliv tak reprezentují Audi e-diesel, Audi e-benzin a Audi e-ethanol. Pro všechny platí, že při jejich výrobě je vázáno takové množství CO2, které automobil opět emituje během provozu – oxid uhličitý se tak pohybuje v koloběhu. Hlavní roli ve výrobě paliv e-fuels hraje energie z obnovitelných zdrojů.

 

 

 

3.    Ekologická, sportovní, praktická: Elektrická mobilita u Audi

 

Automobil budoucnosti bude jezdit bez emisí a bez fosilních paliv. Bude sportovní, hospodárný a praktický. Důležitý krok k výhradně elektrické mobilitě činí Audi svými hybridními modely s možností vnějšího nabíjení: Audi A3 Sportback e-tron (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 1,8 - 1,6*; kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 12,0 - 11,4*; kombinované emise CO2 v g/km: 40 - 36*) a Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 1,9 - 1,8*; kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 19,0 - 18,1*; kombinované emise CO2 v g/km: 50 - 48*) kombinují elektrický pohon s hospodárnými spalovacími motory. Díky vývoji akumulátorových článků s vyšší energetickou hustotou, které zaručí delší dojezd, překoná Audi od roku 2018 další milník zavedením čistě elektricky poháněných vozů do velkosériové výroby.

 

Prvním krokem bude sportovní SUV Audi e-tron (Prodej tohoto vozidla nebyl dosud zahájen. Není homologováno k provozu na veřejných komunikacích, a nepodléhá proto směrnici 1999/94/ES.), které nabídne prostor a komfort typického vozu Audi vyšší třídy a umožní dojezd více než 500 kilometrů. V roce 2019 bude následovat čtyřdveřové „gran turismo“ – sériová verze studie Audi e-tron Sportback concept, kterou prémiový výrobce představil na autosalonu Auto Shanghai 2017. O další rok později rozšíří Audi svou nabídku elektromobilů o kompaktní model. Zákazníci tak budou mít v roce 2020 na výběr tři ryzí elektromobily značky se čtyřmi kruhy. Od roku 2021 mají být elektrifikovány všechny hlavní modelové řady, včetně techniky částečně hybridního pohonu. Při zohlednění plánovaného nárůstu objemu prodeje bude mít v roce 2025 jedna třetina modelů Audi čistě elektrický pohon. Dvě třetiny budou mít částečně elektrifikovaný pohon se spalovacím motorem.

 

 

Od spalovacího motoru k elektrickému pohonu:
Hybridní pohon s možností vnějšího nabíjení jako překlenovací technické řešení

 

Audi vyvíjí modely s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem již od konce 80. let. Prvním sériově nabízeným automobilem s kombinací spalovacího motoru a elektromotoru byl v roce 1997 model Audi duo s karoserií modelu Audi A4 Avant. Technickým milníkem v oblasti elektromobilů byl model Audi R8 e-tron, představený v roce 2009 na IAA, který se stal v roce 2012 s rekordním časem nejrychlejším elektromobilem na Severní smyčce Nürburgringu.

 

 

 

Audi nabízí první hybridní model s možností vnějšího nabíjení od roku 2014. Audi A3 Sportback e-tron o výkonu 150 kW (204 k) (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 1,8 - 1,6*; kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 12,0 - 11,4*; kombinované emise CO2 v g/km: 40 - 36*) byl zároveň prvním vozem kategorie PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) v prémiovém kompaktním segmentu. Jednotka 1.4 TFSI spolupracuje s výkonným elektromotorem, celkový nejvyšší výkon hybridní soustavy činí 150 kW (204 k). Spolupráci mezi oběma motory a šestistupňovou převodovkou S tronic reguluje spojka. Lithium-iontové akumulátory lze nabíjet rekuperací a kabelem. S kapacitou 8,8 kWh umožňuje dojezd s čistě elektrickým pohonem až 50 kilometrů.

 

V roce 2016 debutoval model Audi Q7 e-tron (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 1,9 - 1,8*; kombinovaná spotřeba elektrické energie v kWh/100 km: 19,0 - 18,1*; kombinované emise CO2 v g/km: 50 - 48*), který je poháněn kombinací šestiválce 3.0 TDI a elektromotoru s celkovým nejvyšším výkonem 275 kW (373 k) a maximálním točivým momentem 700 N.m. SUV zrychlí z klidu na 100 km/h za 6,2 sekundy a zároveň je mimořádně hospodárné. Jeho akumulátor má kapacitu 17,3 kWh. Q7 e-tron tak dosahuje dojezdu s čistě elektrickým pohonem až 56 kilometrů a v tomto režimu jezdí s lokálními nulovými emisemi. Jedná se o první hybridní vůz s možností vnějšího nabíjení na světě, který kombinuje vznětový motor V6 a pohon quattro. Stejně jako A3 Sportback e-tron spotřebuje luxusní SUV v průměru méně než dva litry paliva na 100 kilometrů. K chlazení poháněcího ústrojí a tepelnému komfortu v interiéru je vůz vybaven velmi účinným tepelným čerpadlem.

 

V příštím roce bude následovat Audi A8 L e-tron quattro (Prodej tohoto vozidla nebyl dosud zahájen. Není homologováno k provozu na veřejných komunikacích, a nepodléhá proto směrnici 1999/94/ES.), hybridní verze s možností vnějšího nabíjení v nové modelové řadě A8. Motor 3.0 TFSI a elektromotor jsou společně se spojkou integrovány do osmistupňové převodovky tiptronic. Celkový nejvyšší výkon hybridní soustavy je 330 kW (449 k), maximální točivý moment má hodnotu 700 N.m. Lithium-iontové akumulátory pojmou 14,1 kWh elektrické energie. Velká limuzína ujede s čistě elektrickým pohonem cca 50 kilometrů.

 

 

Od roku 2018: Čistě elektrická jízda ve velkosériové výrobě

Audi uvede v příštím roce svůj první sériový automobil s čistě elektrickým pohonem. Značka se čtyřmi kruhy představila jeho předchůdce jako koncepční studii Audi e-tron quattro concept již na IAA 2015. Jako SUV zcela nového střihu nabízí nové Audi e-tron (Prodej tohoto vozidla nebyl dosud zahájen. Není homologováno k provozu na veřejných komunikacích, a nepodléhá proto směrnici 1999/94/ES.) dojezd více než 500 kilometrů při nabídce místa a úrovni komfortu typického automobilu Audi vyšší třídy. Zákazníci tak budou mít i v budoucnosti svobodu cestování automobilem, aniž by museli měnit své zvyklosti.

 

 

Ve studii poskytují tři elektromotory celkový nejvyšší výkon 370 kW a maximální točivý moment více než 800 N.m. Variabilní elektronické řízení umožňuje elektrický pohon všech kol quattro a rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá kola pro dosažení vysoké úrovně dynamiky a stability. Velké lithium-iontové akumulátory pojmou 95 kWh energie a jsou uloženy v ideální poloze pod podlahou interiéru, v níž přispívají k nízkému těžišti. Audi e-tron quattro concept absolvuje sprint z 0 na 100 km/h za pouhých 4,6 sekundy – to odpovídá úrovni vysokovýkonného sportovního vozu.

 

Sériová verze elektricky poháněného SUV bude vyráběna v závodě Brusel, v němž Audi připravuje také vlastní výrobu akumulátorů. Audi e-tron představuje začátek nové éry pro výrobce prémiových vozů. V roce 2020 bude mít značka se čtyřmi kruhy v nabídce tři ryzí elektromobily – kromě sportovního SUV také čtyřdveřové „gran turismo“, sériovou verzi studie Audi e-tron Sportback concept, a kompaktní model.

 

 

Řešení pro komfortní nabíjení: Pro domácí využití i na cesty

Komfortní a rychlé nabíjení je pro úspěch elektrické mobility zásadní. Již v roce 2018 uvede Audi pro modely A8 L e-tron quattro a Audi e-tron (Prodej obou vozidel nebyl dosud zahájen. Nejsou homologována k provozu na veřejných komunikacích, a nepodléhají proto směrnici 1999/94/ES.) do sériové výroby novou technologii – indukční nabíjení střídavým proudem Audi Wireless Charging (AWC). Za tím účelem bude indukční nabíjecí stanice s integrovanou cívkou umístěna na parkovacím místě vozidla a připojena k elektrické síti. Umístí-li řidič svůj vůz e-tron pomocí zobrazení na MMI nad podlahovou desku, dojde k automatickému spuštění procesu nabíjení s výkonem cca 3,6 kW.

 

Střídavé magnetické pole indukuje přes vzduchovou mezeru střídavé napětí v sekundární cívce, která je uložena v podlaze automobilu. Střídavý proud je integrovaným elektronickým modulem přeměňován na stejnosměrný proud, jímž je napájena vysokonapěťová elektrická síť. Technologie AWC je ideální pro garáže nebo parkoviště u kanceláře. Je vhodná i pro venkovní použití a díky šroubovému spojení s povrchem je zabezpečena proti odcizení.

 

Zákazníci mohou alternativně nabíjet akumulátory svého vozu doma kabelem, na přání také pomocí komfortního nástěnného řešení Audi. Z průmyslové zásuvky trvá kompletní nabití akumulátorů modelu A8 L e-tron quattro přibližně dvě hodiny při využití nabíjecího výkonu 7,2 kW. Čistě elektricky poháněné Audi e-tron, jehož nabíjecí kabel podporuje nabíjecí výkon 11 kW, lze kompletně nabít přes noc. Poté je k dispozici kompletní dojezd více než 500 kilometrů. Řidič spustí nabíjecí proces komfortně prostřednictvím systému MMI. Alternativně jej může aktivovat dálkově pomocí chytrého telefonu – prostřednictvím aplikace myAudi Remote App, která umožňuje také naprogramování časovače pro nabíjení.

 

 

Na cestách budou řidiči nabíjet své elektromobily stejnosměrným proudem – a to tím rychleji, čím vyšší bude nabíjecí výkon. Koncern Volkswagen se značkami Audi a Porsche chce společně se společnostmi BMW Group, Daimler AG a Ford Motor Company vybudovat v Evropě nejvýkonnější síť nabíjecích stanic. Do roku 2020 má zahrnovat 400 stanic s několika nabíjecími stojany na dálnicích a dálkových tazích. Každý nabíjecí stojan přitom nabídne výkon až 350 kW, čímž umožní cestování na dlouhé vzdálenosti.

 

 

Motoristický sport jako vývojová laboratoř: Audi ve Formuli E

Audi se pouští s elektrickým pohonem do závodu o budoucnost také v motoristickém sportu, který je nejnáročnější vývojovou laboratoří a ideálním prostředím k testování pro sériovou výrobu, a to svou účastí ve Formuli E. V aktuální sezoně podporuje oddělení motoristického sportu tým ABT Schaeffler Audi Sport. Pro sezonu 2017/18 plánuje Audi kompletní tovární účast s cílem získávat další zkušenosti s akumulátory, elektromotory, výkonovou elektronikou a extrémními podmínkami.

 

 

4.    Závod Brusel s neutrálními emisemi CO2:

       Čisté vozy z čisté výroby

 

Stále více lidí přijímá svá spotřební rozhodnutí na základě trvalé udržitelnosti. U Audi má tento strategický pilíř prémiové značky ještě další důležitý rozměr: Společnost posuzuje svou nabídku produktů komplexně. Kdo si chce vytvořit skutečný a trvale udržitelný náskok, ten musí posuzovat nejen produkt a jeho ekologickou bilanci, ale začít s tím už mnohem dřív. Závod Brusel v tomto ohledu zaujímá průkopnickou roli.

 

Brusel bude místem výroby prvního elektromobilu značky Audi. Právě takový automobil vyžaduje trvale udržitelný celý dodavatelský řetězec. Audi proto v nadcházejících letech zajistí zásobování závodu pro výrobu modelu Audi e-tron energií s neutrální bilancí emisí CO2.

 

Stejně jako ve všech výrobních závodech stojí na začátku takového projektu zjištění aktuální stavu. Audi zná velmi přesně své emise CO2 a tuto bilanci si nechává nezávisle certifikovat. Závod Brusel vypustí v roce 2018 pravděpodobně 30 000 tun emisí CO2. Z toho pochází 97 procent ze spalování zemního plynu pro výrobu tepla, zbytek jsou emise způsobené spotřebou paliva služebních vozidel, topného oleje a spalováním rozpouštědel.

 

 

 

Brusel je již dnes v průmyslovém porovnání velmi ekologickým výrobním závodem. Audi v něm získává 100 procent elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Navíc jsou nepřetržitě zaváděna nová opatření pro řízení spotřeby energie. Mezi ně patří například tepelné čerpadlo v provozu přípravy karoserií na lakování, kogenerace (kombinovaná výroba elektrické energie a tepla) a energeticky úsporné osvětlení LED ve všech výrobních halách. Dalším krokem ke snížení emisí je nákup ekologického plynu. Díky tomu bude mít výrobní závod od ledna 2018 neutrální bilanci emisí CO2. To zahrnuje obě oblasti Scope 1 a Scope 2 podle oficiálního protokolu skleníkových plynů.

 

Případné ještě zbývající emise budou vyrovnány kompenzačními projekty na jiných místech. Vliv závodu Brusel z hlediska emisí CO2 tak bude téměř nepatrný, a to samozřejmě s potvrzením nezávislých certifikačních orgánů. Nebo stručně řečeno: Čisté vozy z čisté výroby. I takovou podobu má náskok.

 

 

5.    Klíčová technika budoucnosti:
Palivové články

 

Výhledově je vodík jako nosič energie dalším velkým krokem v plánu elektrifikace značky Audi. Právě pro větší elektromobily jsou palivové články alternativou vysokonapěťových akumulátorů svou nižší hmotností a atraktivními celkovými náklady. Modely s touto technikou nabídnou dlouhý dojezd a doplňování paliva u nich trvá několik minut. Zákazník si tak nemusí zvykat na přechod ze spalovacího motoru na palivové články.

 

Audi přísluší ve vývoji této techniky vedoucí role v rámci koncernu Volkswagen. Výrobní závod Neckarsulm je kompetenčním centrem výzkumu palivových článků na vodík, které jsou klíčovou technikou pro vývoj poháněcího ústrojí budoucnosti. V současnosti značka se čtyřmi kruhy tato pracoviště rozšiřuje o oddělení předsériového a sériového vývoje.

 

Také z hlediska infrastruktury je již vytyčen směr vývoje. Ve spolupráci provozovatelů čerpacích stanic, výrobců automobilů a veřejných institucí vznikl velký počet národních a mezinárodních podpůrných programů s cílem efektivního využívání zdrojů. Na základě toho budou v roce 2025 vytvořeny také infrastrukturní předpoklady pro velkosériovou výrobu na mezinárodních trzích. V Německu má být v roce 2030 v provozu cca 1000 čerpacích stanic s vodíkem – to je dostatečný počet pro celoplošné pokrytí.

 

 

 

 

Progresivní: Studie a technické prototypy

Audi pracuje již více než deset let na konceptech s palivovými články. Jako první zkušební prototyp vznikl v roce 2004 kompaktní A2H2. Jeho elektromotor poskytoval výkon 110 kW, akumulátory Ni-MH sloužily k překlenování nedostatku elektrické energie při jeho napájení. V roce 2009 následovalo Audi Q5 HFC (Hybrid Fuel Cell). Jeho palivové články poskytovaly výkon 90 kW, jako záloha sloužily kompaktní lithium-iontové akumulátory. Pozdější modely Audi s technikou palivových článků nesou označení „h-tron“, přičemž „h“ symbolizuje vodík (hydrogen). Společnost jimi demonstruje své kompetence v oblasti palivových článků – a to způsobem, který se od této značky očekává: sportovně, emocionálně, hospodárně a čistě.

 

 

A7 Sportback h-tron quattro

V roce 2014 představila značka Audi na autosalonu v Los Angeles prototyp A7 Sportback h-tron quattro. Mezinárodní motorističtí novináři si mohli sami vyzkoušet jízdu v technickém prototypu na veřejných komunikacích. Vůz používá výkonný, sportovní elektrický pohon, jemuž dodávají energii palivové články, v kombinaci s hybridními akumulátory a přídavným elektromotorem vzadu. Uspořádáním pohonu je Audi A7 Sportback h-tron quattro s nulovými emisemi a výkonem 170 kW ryzím „quattrem“. Přední a zadní náprava přitom nejsou mechanicky propojeny. Jako e-quattro disponuje velké kupé zcela elektronicky řízeným rozdělováním hnací síly mezi jednotlivá kola. Díky točivému momentu 540 N.m zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a v akceleraci může pokračovat až k nejvyšší rychlosti 180 km/h. Při provozu s palivovými články spotřebuje A7 Sportback h-tron quattro pouze cca jeden kilogram vodíku na 100 kilometrů – toto množství odpovídá svým obsahem energie 3,7 litru benzinu.

 

Čtyři nádrže na vodík jsou uloženy pod podlahou zavazadlového prostoru modelu A7 Sportback h-tron quattro, před zadní nápravou a ve středovém tunelu. Vnější pouzdro z uhlíkového kompozitu obklopuje vnitřní vrstvu z hliníku. Nádrže pojmou cca pět kilogramů vodíku s tlakem 700 barů – to je dostatečná zásoba pro dojezd více než 500 kilometrů.

 

Čerpání paliva trvá stejně jako automobilu se spalovacím motorem pouhé tři minuty. Dodatečný dojezd až 50 kilogramů umožňují akumulátory s kapacitou 8,8 kWh, které lze nabíjet rekuperací nebo ze zásuvky. Jako hybridní automobil s možností vnějšího nabíjení tak disponuje A7 Sportback h-tron quattro důležitou dojezdovou rezervou.

 

 

 

 

Audi h-tron quattro concept

Studie Audi h-tron quattro concept se svým základním konceptem podobá prototypu A7 Sportback h-tron quattro. Značka Audi ji představila na autosalonu NAIAS 2016 (North American International Auto Show) v Detroitu. Její sada palivových článků je umístěna v přední části vozu a tvoří ji 330 jednotlivých článků, které poskytují celkový nejvyšší výkon 110 kW. S více než 60procentní účinností výrazně překonává jakýkoli spalovací motor. Tři nádrže pojmou vodík pod tlakem 700 barů, který umožňuje překonat vzdálenost až 600 kilometrů. Kompletní naplnění nádrží trvá čtyři minuty.

 

Pod podlahou vozidla jsou umístěny kompaktní lithium-iontové akumulátory, jejichž hmotnost je méně než 60 kilogramů. Při zrychlení poskytují maximální výkon 100 kW, při zpomalování se do nich ukládá elektrická energie. S celkovým maximálním točivým momentem 550 N.m zrychlí Audi h-tron quattro concept z klidu na 100 km/h za necelých sedm sekund. Jeho nejvyšší rychlost je omezena na 200 km/h.

 

Elektrický proud ze sady palivových článků a vysokonapěťových akumulátorů odebírají dva elektromotory – první je uložen na přední nápravě a dosahuje výkonu 90 kW, druhý pohání zadní nápravu výkonem 140 kW. S tímto konceptem je technická studie elektrifikovaným „quattrem“. Inteligentní řídicí jednotka optimalizuje spolupráci obou zdrojů hnací síly v závislosti na situaci, přičemž největší pozornost je zaměřena na hospodárnost. Tepelné čerpadlo pro klimatizaci interiéru a velký solární panel na střeše, který s výkonem až 320 W prodlužuje dojezd až o 1000 kilometrů za rok, patří rovněž mezi významná opatření pro hospodárnou jízdu. Technická studie spotřebuje v kombinovaném režimu EU cca jeden kilogram vodíku na 100 kilometrů, což odpovídá energii obsažené v 3,7 litru benzinu.

 

 

Vodík od Audi: Cestování s celkově nulovými emisemi

Oba technické prototypy Audi h-tron mohou jezdit bez emisí nejen z lokálního, ale i z globálního hlediska. Předpokladem je výroba vodíku s pomocí elektrické energie z ekologických elektráren, která probíhá v závodě Audi e-gas v Emslandu. První průmyslové výrobní zařízení „Power-to-Gas“ na světě v dolnosaském městě Werlte bylo spuštěno v roce 2013. Pro výrobu vodíku elektrolýzou používá elektrickou energii z větrných elektráren. V tomto procesu dochází ke štěpení vody na kyslík a vodík. V současnosti se z vodíku v dalším kroku vyrábí syntetický metan Audi e-gas pro modely Audi g-tron. V budoucnosti však může být vodík používán přímo jako palivo pro automobily s palivovými články. V první polovině příštího desetiletí uvede Audi do sériové výroby první model h-tron.

 

 

 

 

6.    Zachycování CO2: Čistý vzduch bublající přidanou hodnotou

 

Trvalá udržitelnost je nerealizovatelná pouze tehdy, není-li domyšlena až do konce. Náskok znamená pohlížet na celý řetězec „od těžby až po spotřebu“. V této oblasti stanovuje Audi měřítka. Návštěvníci akce Audi Summit v Barceloně mohou tento náskok dokonce ochutnat. Nová technologie zachycuje CO2 ze vzduchu. Oxidem uhličitým lze sytit čerstvou vodu. Vzniká tak koloběh, který je výhodný pro životní prostředí.

 

Značka Audi vyvinula společně se švýcarským „start-upem“ Climeworks techniku, která používá nový filtrační materiál, jehož povrch chemicky váže skleníkový plyn. Po dostatečném nasycení filtru z něj vývojáři uvolní CO2 zahřátím filtru na 90 °C. Nyní lze filtr opět použít ve prospěch životního prostředí. S Audi v roli mentora vznikla spolupráce mezi společnostmi Climeworks a Coca-Cola pro sycení nápojů oxidem uhličitým, který je zachycován přímo v závodě. Tento plyn již nemusí být dodáván v sifonových láhvích, takže mohly být eliminovány četné jízdy nákladních vozidel. To je dvojitý přínos pro klima.

 

Zachycování CO2 má pro Audi ještě větší trvale udržitelnou perspektivu. Z CO2 a vody lze za využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrábět syntetická paliva, jako je benzin nebo nafta. Kromě toho lze touto metodou také přeměňovat energie z obnovitelných zdrojů na kapalná paliva pro jejich skladování. Značka se čtyřmi kruhy společně s partnery sunfire a Climeworks již provozuje pilotní závod nedaleko Drážďan, který vyrábí syntetickou naftu z oxidu uhličitého, vody a ekologické elektrické energie.

 

S účinností mezi 65 a 70 procenty lze tímto způsobem vyrobit cca 160 litrů „modré ropy“ za den. Toto množství lze z až 80 procent přeměnit na syntetickou naftu. Audi e-diesel neobsahuje síru a aromatické uhlovodíky, navíc vykazuje vysoké cetanové číslo, takže má vysokou vznětlivost.

 

 

7.    Nadace Audi pro životní prostředí:
Posouvání hranic zelenými inovacemi

 

Více. Náskok je často popisován tímto krátkým slovem. Poskytovat více, než zákazníci, zaměstnanci, společnost nebo životní prostředí očekávají. Příkladem tohoto přístupu je Nadace Audi pro životní prostředí jako veřejně prospěšná společnost. Založila ji společnost AUDI AG, aby se dobrovolně angažovala nad rámec legislativních povinností a kombinovala techniku s ochranou životního prostředí. Nadace ukazuje v Barceloně svůj původ a cíle. Přitom profituje z jedinečného inovačního potenciálu prémiové značky. Technické nápady ústí do skutečných zelených inovací, které pomáhají porozumět základům života a chránit je.

 

 

 

7.1 Smart HOBOS – včelí úl ze světa high-tech

Smart HOBOS, včelí úl ze světa high-tech, v areálu výrobního závodu Audi Münchsmünster, je výzkumnou stanicí, vybudovanou společně s Univerzitou Würzburg. Velmi moderní technika umožňuje získávat nové poznatky o superorganismu včely – pro každého, kdykoli, na celém světě.

 

Zájemci a vědci mohou sledovat 20 000 včel v živém přenosu z úlu na adrese www.hobos.de (HOneyBee Online Studies). V úlu je za tím účelem umístěno robotické rameno, otočné v rozsahu 360°. Rameno je vybaveno infračervenou a termovizní infračervenou kamerou a senzorem 3D, jimiž je nepřetržitě dokumentováno dění v úlu i kolem něj. Termografické záznamy poskytují nové pohledy na jednotlivé včely i celé včelí společenství, aniž by to hmyz rušilo. Nejmodernější technika dokumentuje kromě toho vnější vlivy, jako je vlhkost vzduchu, teplota a dopad světla, a poskytuje tak cenné poznatky o chování včel.

 

 

7.2 Projekt pro městské metropole

Nadace Audi pro životní prostředí zasadila již více než 100 000 stromů. Zelená ofenziva má přitom vědecké základy, které jsou právě v souvislosti s pokračující urbanizací enormně důležité pro životní prostředí i společnost. Mezinárodní výzkumný projekt zkoumá totiž na základě pěstování sazenic mimo jiné vzájemné působení mezi hustotou sazenic na jedné straně a potenciálem vázání CO2 a biologickou rozmanitostí na druhé straně.

 

Cílem je zjistit, jak se musí stromy optimálně sázet, aby bylo dosaženo největšího možného vázání oxidu uhličitého a nejlepších podmínek pro velkou biologickou rozmanitost. Dub patří v tomto ohledu mezi mimořádně vhodné druhy stromů, protože vzrostlý dub váže hodně oxidu uhličitého a navíc zajišťuje biologickou rozmanitost (biodiverzitu). Duby jsou navíc mimořádně odolné, co se týče změněných podmínek budoucího klimatu.

 

Ve velkých metropolích v různých klimatických oblastech Země je přitom analyzován růst stromů podél měřicích stanic, které probíhají vždy z městského centra k periferii. Vybrány byly městské metropole, protože v nich jsou v důsledku městského klimatu nejvýraznější rozdíly mezi hustě zastavěným centrem města a méně hustě zastavěnými periferními oblastmi. Díky tomu je možné porovnávat klimaticky různé zkoumané lokality z hlediska růstu stromů. Souvislost mezi příslušnými životními podmínkami a růstem stromů má pomoci odhalit možné růstové reakce lesních stromů na změny klimatu. Při výzkumu se používají analýzy letokruhů, struktury, moderní skenovací technika a analýzy izotopů.

 

 

 

Výsledky projektu mají velký vědecký a praktický význam, protože jsou důležitým příspěvkem k výzkumu vlivu klimatu a růstu lesa a mohou pomoci při vývoji vhodných strategií přizpůsobování lesů na změněné klimatické podmínky. Je to tedy náskok pro životní prostředí.

 

Projekt je svým rozsahem z hlediska zkoumaných stromů a rozmanitosti projektových lokalit jedinečný. Rozmístění lokalit po celém světě umožňuje získávat poznatky nejen o růstu stromů ve městech v různých klimatických oblastech Země, ale také uskutečňovat analýzu vlivu různých podmínek a faktorů na růst stromů.

 

Projekt zpracovává katedra lesnictví na Technické univerzitě v Mnichově.

 

 

 

Nová prémiová mobilita pro městskou realitu

 

V současnosti žije již 75 procent Němců ve městech. Na celém světě je tento trend podobný. V mnoha regionech světa vzniká dokonce stále více „megaměst“ s více než deseti miliony obyvatel. Individuální mobilita bude trvale udržitelná pouze ve spolupráci s městy jako součást městského ekosystému.

 

Audi již dlouho zkoumá a vyvíjí koncepty komplexní mobility v síťově propojených chytrých městech. V rámci soutěže Audi Urban Future Award již společnost takové koncepty také zkouší v různých metropolích po celém světě. Audi tak nalézá ideální začlenění individuální prémiové mobility do městského prostředí, které nabízí obyvatelům města vyšší kvalitu života.

 

Audi Summit ukazuje inteligentní koncepty a technologie, které pomohou v chytrých městech zítřka lépe využívat vzácné zdroje, jako je čas, prostor a vzduch. Život ve městech se tím trvale zlepší.

 

 

1     myAudi App: Náskok díky chytrému telefonu při představení modelu A8

 

Moderní automobil je již dávno „nejlepším mobilním zařízením“. Stejně jako chytrý telefon revolučně posunul původní bezdrátové telefonování na novou úroveň, tak i digitální síťové propojení s okolím přináší zákazníkům ve vysokovýkonném počítači zvaném automobil nový svět služeb. A tyto služby již dávno dalece přesahují samotné ovládání vozidla.

 

S myAudi pracuje Audi na novém digitálním „ekosystému“ pro své zákazníky. V budoucnosti umožní tento program rezervaci, správu a využívání všech digitálních služeb Audi prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní. Společnost ukazuje na akci Audi Summit novou aplikaci myAudi App, která zákazníkovi poskytne dokonalou integraci jeho životního světa do mobility budoucnosti. Prémiový zákazník tak získá cenný čas navíc pro naplněný život.

 

Nová aplikace myAudi App slaví premiéru s představením nového modelu Audi A8. V Google Playstore a iTunes bude k dispozici aktualizace i pro ostatní uživatele dosavadních aplikací Audi „MMI connect“ a „myAudi mobile assistant“. Na celém světě tak budou postupně všichni uživatelé na stejné technické úrovni a v závislosti na svém automobilu obdrží příslušné služby na svůj chytrý telefon.

 

 

 

Uživatelé předchozích aplikací se nemusí na myAudi znovu registrovat. Noví zákazníci se zaregistrují a následně mohou na chytrém telefonu spravovat jednotlivé požadované služby Connect, jako je například sjednání termínu servisní prohlídky nebo získání informací o automobilu. Za tím účelem musí být do systému zadáno příslušné VIN vozidla. Nejrůznější funkce budou dostupné také prostřednictvím webového rozhraní na PC, a to v optimalizované podobě, aby je mohl uživatel využívat vždy tam, kde je konkrétní využití nejsnadnější a nejsmysluplnější – například funkce, vztažené přímo k automobilu, přednostně prostřednictvím chytrého telefonu.

 

Mezi budoucí funkce dálkového přístupu patří například autonomní parkování, zamčení a odemčení vozidla, zjištění polohy zaparkovaného vozidla nebo jeho stavu. Zpráva o stavu, kterou si zákazník bude moci nechat zobrazit na chytrém telefonu, zahrnuje mimo jiné informace o stavu uzavření oken a dveří, zbývajícím dojezdu a stavu paliva v nádrži a motorového oleje. Kromě toho si bude moci prostřednictvím aplikace komfortně naprogramovat na přání dodávané nezávislé topení. Rozsah funkcí a termíny dostupnosti se můžou lišit dle jednotlivých zemí.

 

U modelů e-tron lze navíc prostřednictvím aplikace zjistit aktuální stav nabití akumulátorů a zbývající dojezd s elektrickým pohonem. Řidič může na dálku aktivovat proces nabíjení a klimatizaci – prostřednictvím nastavitelného časovače také v přesně stanovenou dobu. Řidič má i nadále kdykoli k dispozici informace o posledních jízdách, například o průměrné spotřebě elektrické energie.

 

V oblasti navigace nabízí aplikace myAudi App mimořádně široký výběr možností použití a novou funkcí myAudi Navigation komplexně pokrývá veškeré potřeby uživatele. Na začátku se zobrazí všechna jeho vozidla na mapě. Po volbě vozidla jej funkce First Mile Navigation dovede k vozidlu. Po nastoupení se aktivní navigační funkce aplikace myAudi App přenese do vozidla a plynule pokračuje v navigaci. Při vystoupení z vozidla po ukončení jízdy přebírá funkce Last Mile Navigation v aplikaci myAudi App navigaci na zbývajícím úseku do definitivního cíle. Zákazník se také může nechat aplikací dovést k prodejci Audi podle své volby.

 

Aplikace myAudi App tak zjednodušuje zejména komplexní městskou mobilitu, v níž šetří čas. V nadcházejících letech bude na tomto základě nabízeno ještě mnohem více nových služeb, které budou do technické infrastruktury Audi integrovat také svět mimo automobil.

 

Nové služby budou mít i stávající zákazníci k dispozici prostřednictvím aktualizací nebo nákupu v aplikaci. Do poloviny příštího desetiletí se mají služby na digitální platformě myAudi společně s plánovaným skokovým zvýšením efektivity významně podílet na celkovém hospodářském výsledku. Je to náskok, který generuje prostředky pro nabídku ještě většího počtu prémiových služeb ve světě mobility.

 

 

 

2     Audi on demand – Služba prémiové mobility na 15 trzích do roku 2020

 

Fascinace individuální mobilitou neslábne. Automobil je i nadále symbolem svobody pohybu. Pro mnoho lidí to však už bezpodmínečně neznamená, že musí být majiteli vlastního vozidla. Právě v rychle rostoucích velkoměstech je stále více lidí, kteří kromě nabídky veřejné hromadné dopravy a klasické taxislužby využívají služby, jako jsou Uber nebo sdílení vozidel. Digitální revoluce umožňuje tuto značnou dostupnost široké nabídky automobilů. Stačí jedno kliknutí na chytrém telefonu.

 

Uvedené nabídky jsou ve velkoměstech již velmi rozšířené. Na základě jejich rychlé dostupnosti a vysoké flexibility vznikla vzrušující obchodní oblast, jejíž rozvoj urychlují inovace. Ve spojení s trendem k ekonomice sdílení se rozvíjejí nové modely přístupu k vozidlům a příslušné nové obchodní modely s potenciálem pro budoucí růst. Audi zde hraje s novými prémiovými nabídkami stále významnější roli. Na akci Audi Summit ukazuje společnost řešení pro lidi, kteří by rádi flexibilně využívali nejnovější modely Audi – kdykoli a kdekoli.

 

Audi přitom oslovuje jak soukromé, tak i firemní zákazníky službami Audi select (jedna kompletní splátka zahrnuje vystřídání až tří různých modelů během jednoho roku), Audi at home (řešení mobility pro nadstandardní bydlení v „megaměstech“), Audi shared fleet (inteligentní správa služebních vozů) a Audi on demand (nabídka prémiové mobility s vyúčtováním zaručeného pronájmu určitého modelu s přesností na hodinu).

 

V budoucnosti budou všechny uvedené služby sdruženy pod produktovou značku Audi on demand. Středem pozornosti je vždy zákazník a jeho přání po flexibilitě a úspoře času ve spojení s příslibem prémiového zážitku z jízdy. Na akci Audi Summit prezentuje značka se čtyřmi kruhy poprvé značku Audi on demand a zveřejňuje první informace o strategii jejího uvedení na trh. Do roku 2020 hodlá Audi nabízet tento druh mobility na 15 trzích po celém světě. V Číně bude značka Audi on demand uvedena zanedlouho. Zintenzivněním partnerství se společností Silvercar, který je silným hráčem na americkém trhu, urychluje Audi rozšiřování nabídky těchto služeb i v tomto regionu. Rovněž v Evropě budou do roku 2018 následovat další lokality a trhy.

 

V rámci své strategie pro mobilitu založila společnosti AUDI AG v roce 2013 stoprocentní dceřinou společnost Audi Business Innovation GmbH. Ta doplní hlavní obchodní oblast značky o program Audi on demand a k tomu účelu poskytne mimo jiné centrální platformu pro rezervační systém a potřebné technologie pro výbavu vozidel. Audi Business Innovation GmbH je kromě toho rozhraním pro různé formy spolupráce s externími partnery v sektoru mobility.

 

 

 

3     Audi Innovation Research:
Vize z Pekingu a San Francisca

 

Budoucnost začíná v hlavě: vizemi, přáními, touhami. Po nich následují rozhodnutí a investice. Ten, kdo zjistí, jaká budou přání a hodnoty ve vzdálenější budoucnosti, může již dnes investovat do náskoku. Příkladem tohoto přístupu je AIR, Audi Innovation Research.

 

Audi touží po vědění. Společnost neustále hledá řešení, která uvedou lidi do pohybu. Po celé Zemi, tam, kde se vymýšlí budoucnost, kde se budoucností žije. Tým AIR, složený z výzkumníků trendů a inovací v Ingolstadtu, Pekingu a San Franciscu, objasňuje nápady nositelů společenských změn a zkoumá jejich implikace pro značku Audi. Uvedené tři týmy jsou součástí celosvětové inovační sítě společnosti AUDI AG. Její mise je: The Next Big Thing.

 

Poznatky z práce AIR jsou hnací sílou velmi citlivého soukolí čtyř kruhů. Jsou zdrojem impulzů pro strategii značky a podněcují výzkum pro specializovaná oddělení – hlavním tématem je digitalizace z pohledu zákazníka. Umožňují chápat strategické klíčové trhy a odhalují nevyužívané potenciály k obchodnímu rozvoji. Zároveň konfrontují vedení společnosti s otevřenými otázkami nebo přáními zákazníků.

 

Tato výměna znalostí je obohacující, zejména co se týče skutečných zkušeností. Na akci SHAIRE pro zaměstnance Audi „sdílejí“ týmy AIR aktuální výsledky své práce. Je to ideální příležitost k vedení diskuzí a zároveň k pochopení životního stylu lidí v metropolích důležitých zámořských trhů.


Základními principy práce AIR jsou otevřenost, pravidelná výměna poznatků a týmová činnost. Tímto způsobem vznikla v průběhu času globální síť kreativních lidí, kteří společně s AIR zdokonalují vizionářské koncepty, testují prototypy nebo si jednoduše vyměňují nápady. Jako příjemci trendů inspirují práci AIR a pomáhají zavádět inovace do života.

 

Každé kanceláři je přitom přiřazena speciální role. V Pekingu je středem pozornosti především životní svět zákazníků. Audi působí v tomto prostředí již více než 25 let. Během této doby došlo k obrovské proměně této země, což platí i pro potřeby zákazníků. Dnes Čína udává trendy a v mnoha oblastech určuje tempo vývoje. Čína v současnosti s velkým úsilím využívá také svůj enormní inovační potenciál. Velká otevřenost Číňanů navíc vede k extrémně rychlému přijímání nových nápadů, techniky a trendů, které se šíří jako lavina. V budoucnosti se bude mnoho trendů objevovat nejprve v Číně a odtud je bude přebírat západní svět. Kdo je pozná, získá náskok.

 

 

 

Těžištěm aktivit v USA je především vyhledávání inovací a partnerství. Silicon Valley je líhní nových nápadů a magnetem pro vizionářské zakladatele „start-upů“. Mocná digitalizace odtud otevřela brány pro vstup do nové éry. Strhujícím inovačním tempem zpochybnila klasické obchodní modely a převrátila naruby celá odvětví. Přináší nové definice průmyslových odvětví a vyzývá osvědčené koncepty. V odvětvích médií, obchodu a služeb již způsobila velké změny. Mezitím se digitalizace dotkla také automobilového průmyslu a vyzývá velké hráče tohoto odvětví. Bojové zvolání „Go Big or Go Home“ platí pro každou inovaci, která se má vyvinout v obchodní model.

 

V Ingolstadtu buší srdce AIR. Kromě vlastního uživatelského výzkumu koordinuje tato kancelář činnosti AIR. Blízkost k sídlu společnosti zaručuje rychlou výměnu informací, rozhodovací procesy jsou krátké. Na dotazy lze přímo reagovat, výsledky rychle distribuovat. Oběma směry. AIR totiž pracuje nejen na pulsu globálního průkopníka trendů, ale také tento puls synchronizuje s množstvím inovativních nápadů od samotné digitální automobilové společnosti Audi.

 

Tím je zajištěno, že i na základě trendů vzdálenější budoucnosti vznikají u Audi již dnes vhodné produkty a služby pro městskou mobilitu. Do roku 2020 budou například na celém světě spuštěny tři pilotní projekty autonomní jízdy a parkování, síťově propojených semaforových systémů, na míru střižených konceptů mobility a integrovaného řízení dopravy. Tyto projekty vycházejí z velké části z poznatků oddělení Audi Innovation Research. The trend is your friend.